Продукти и услуги

Ние започнахме подготовката на проекта за Измерване на Телевизионна Аудитория в България в края на 2011г.  Оттогава разширихме покритието  си от София към останалите големи и малки градове и села, и от началото на 2014г. измерваме ТВ аудиторията в България на национално ниво.

Ние сме част от глобалната група на Nielsen, която осигурява измерване на телевизионната аудитория в повече от 30 страни по света. Повече информация можете да намерите тук.

Параметри на настоящото Измерване на ТВ Аудиторията в България от началото на 2014г.

Piktogram Panel
 • Измерването се извършва на базата на представителна извадка (панел) от домакинства с телевизионни приемници. Гарантирана е анонимността на домакинствата, участващи в измерването, по отношение на нашите клиенти и потребителите на данни. Измерва се аудиторията за всеки активен ТВ приемник във всяко домакинство и всички членове на домакинството над 4-годишна възраст участват в измерването.
 • Панелът от домакинства е изграден на базата на обширно Establishment Survey, проведено през 2012 и 2013г., с цел да се определят основните характеристики на телевизионната аудитория.
 • Панелът от домакинства редовно се актуализира. 25% от панела се обновява всяка година.
 • Структурата на панела редовно се проверява и модифицира така, че извадката от домакинства реално да съответства на социо-демографския профил на домакинствата и индивидите в България, според настоящите данни на НСИ (Националния Статистически Институт).
 • Структурата на панела редовно се проверява по отношение на възможни промени в харакеристики, които влияят върху рейтинга на ТВ аудиторията в България.
 • Nielsen Admosphere ежедневно проверява поведението на членовете на панела.
Piktogram Výzkumy
 • Мониторинг на промените в ТВ населението се осигурява чрез съпътстващи проучвания („Continual Survey“).
 • Continual Survey изучава например телевизионното поведение на българските домакинства, тяхното ТВ оборудване, вида на приемания от тях сигнал и т.н.
Piktogram Technologie
 • Ние измерваме ТВ аудиторията в домакинствата с помощта на ТВ-метри. Доминиращата технология в измерването е аудиоматчингът – сравняване на звуковите отпечатъци от всички измервани ТВ приемници, с референтен набор от звуци от измерваните ТВ канали. Измерването не зависи от начините за приемане на ТВ сигнал (DVB-T, сателит, кабел, IPTV, Интернет).
 • ТВ метърът непрекъснато изпраща данни посредством трансфер на данни чрез мобилен оператор до центъра за обработка.
Piktogram Data
 • Събраните от панела данни се проверяват всяка сутрин от Nielsen Admosphere и по-късно същия ден те се обединяват с информацията за излъчените програми от програмната схема.
 • Телевизионният ден е от 6:00 до 6:00 а данните са на разположение до 10:00 часа.
 • Доставените данни съдържат информация за ТВ аудиторията с точност до секунда, информация за програмите, социо-демографска информация за домакинствата и за индивидите, живеещи в тях.

Banner Peoplemetry