Продукти и услуги

През 2016 г., Nielsen Admosphere разработи за българския пазар ABCDE социоикономически класификатор, разпределящ домакинствата (и техните членове) според социалните, икономическите и образователните им характеристики.

Класификаторът е разработен въз основа на концепция, създадена от Nielsen Admosphere, която от 2012 г. се използва успешно в Република Чехия при реализацията на широк кръг официални медийни проекти, свързани с измерването на телевизионната аудитория, радио аудиторията и др.

Той разпределя българските домакинства в следните 8, еднакви по размер групи: A (най-висок), B, C1, C2, C3, D1, D2 и E (най-нисък социоикономически статус).

Присъединяването на домакинствата към отделните групи се извършва въз основа на голямо количество информация: Образование и професионален статус на главата на домакинството, Брой, възраст и икономическа активност на членовете на домакинството, Собственост (кола, интернет, съдомиялна машина, климатик), Регион и големина на населеното място.

Новата променлива е достъпна за потребителите на нашите данни от 06.06.2016 г. и е предназначена за дефиниране на целеви групи при анализ на телевизионната гледаемост, както и за планиране и оценка на рекламни кампании. Класификаторът се поддържа на ежедневна база като нова принадена стойност към данните за телевизионната гледаемост.

Интересува ли ви как функционира ABCDE класификаторът в Чехия?

Посетете тази страница и изпробвайте ABCDE калкулатор, валиден за чешките домакинства.