Продукти и услуги

Дългогодишния си опит от измерването на телевизионната аудитория в Чешката Република, ние насочихме в разработването на ново поколение измервателна технология.

Резултатът – платформата SimMetry – технология за измерване аудитория на ТВ програми, аудитория на съдържание, гледано през компютър и радио аудитория. В чешкия пийпълметричен проект използваме тази технология от 2013г.

Така Чехия се нареди сред страните, използващи най-модерните технологии за измерване  в света.

SimMetry

Simmetry

Новото поколение измерване на ТВ и радио аудитория се основава на сравняването на звуци -„аудиоматчинг”. Методът на аудиоматчинга е разработен, за да отговори на сложността и разнородността на съвременните ТВ устройства.

В допълнение към пийпълметъра SimEar, компютърното приложение SimStream е част от технологията, разработена за измерване на онлайн аудиторията на телевизионните канали и техните уеб-архиви, гледани на персонални компютри от панела от домакинства, свързани с интернет. Измерването на аудиторията с помощта на SimEar и SimStream се използва в Чешката Република в пълен обем от 2013г.

Simmetry

Най-голямото предимство на новата технология  е по-скоро в перфектното функциониране на алгоритмите и методологичните процеси, отколкото в самите устройства. В сърцето на платформата е производствената система SimBios. Тя се грижи за събирането, обработването, запазването, оценяването на данни и дистрибуцията им към клиенти. Ключът за оценката на данните се осигурява от системата TVStorage, която записва и подготвя всички необходими аудио и видео данни за анализ на съвпадението на звуци – аудиоматчинг.

Как работи аудиоматчингът?

Аудиоматчингът означава събиране и оценяване на звуци. Измерващото устройство – SimEar записва определени звукови характеристики и тези данни се изпращат за обработка. Звукът се взема от аудиоизхода на телевизионния приемник (не от микрофона), затова съдържа само звука от гледаната програма. Пийпълметрите  автоматично изпращат цялата информация чрез GSM мрежата по същия начин, както се изпращат SMS-и от мобилни телефони. След това събраните данни се сравняват с базата данни от звуци на всички ТВ канали в колекторски център.

schema-simmetry_ram3

Какви са предимствата на SimMetry?

Simmetry

Ние мислим за бъдещето и развиваме технологията си така, че цялата платформа да може да се разширява в съответствие с променящите се нужди на пазара.

Технологията SimMetry се използва за измерване на телевизионната аудитория в Чешката Република, България, подготвя се използването й в Естония.

eurasia_nielsenadmosphere

banner-peoplemetery-bg-2