Продукти и услуги

Рекламирате една марка или продукт за сходен период, едновременно в телевизия и онлайн. Въпросът е как да оптимизирате медийния микс? Какво е оптималното разпределение на бюджета? Как максимално да увеличите достигната аудитория?

За да решим тази задача, трябва да знаем:

 • Какъв процент от целевата група е видял рекламата?
 • Каква е дублираната аудитория, т.е. колко хора са видели рекламата, както по телевизията, така и в интернет?
 • Каква е уникалната аудитория в интернет, т.е. колко хора са видели рекламата онлайн, но не и по телевизията?
 • Каква е общата аудитория, т.е. колко хора са видели рекламата по телевизията и в интернет?

Как се решава тази задача?

Има различни подходи и всички те са варианти на следните сценарии:

 • Дублиране на аудиторията на случаен принцип
  Страхотна възможност като отправна точка за референция. Проблемът е, че не отразява спецификата на отделната кампания, целевата група и т.н.
 • Измерване само чрез един източник
  Без преувеличение може да се нарече „Утопия“, тъй като има много пречки, свързани с размера на извадката, качеството на данните, разходите и т.н.
 • Сливане на данни
  Добро и често използвано решение, но изискващо твърде голям ресурс, тъй като трябва да се работи с данни за телевизия и онлайн, на ниво респондент.
 • „Импринтинг“
  Статистически напреднало решение, при което обобщените резултати от онлайн кампаниите се „отпечатват“ статистически върху (разширен) пийпълметричен (ТАМ) панел.

Източници на данни

Решението на Nielsen Admosphere – SimCross™ принадлежи към последната група – „Импринтинг“. Използваме 3 различни източника на данни:

 • Резултати от измерването на кампании в интернет
  Размера на покритата аудитория и нейния социо-демографски профил
  Отчетени импресии за всеки от сайтовете, в които е била активна рекламната кампания
 • Резултати от измерването на нашия пийпълметричен панел
  Измерване на ТВ аудитория
  Демография на респондентите
  Честота на използване на интернет / достъп до интернет у дома
 • Континуално проучване
  Време, прекарано в интернет
  Конкретни телевизионни канали и уебсайтове

Цялостна схема

Основни характеристики / предимства на SimCross™

 • Комбинира данни от три отделни източника чрез статистическо моделиране
 • Не е задължително източника от онлайн измерването да е предварително определен – възможно е да се използва, който и да е, като единственото условие е да предоставя необходимата информация
 • ТАМ панелът се използва като основа за изчисления на ниво респондент
 • Възможност за отчитане на резултати за всяка целева група
 • Възможността за допълнителна статистическа грешка е минимизирана