Продукти и услуги

Провежда се от изследователска агенция IPSOS по поръчка на НИЛСЕН АДМОСФЕР БЪЛГАРИЯ

Проучването на радиоаудиторията се провежда като непрекъснат проект, на базата на национално представителна извадка.

Въпросникът за Проучването беше тестван и одобрен чрез пилотно национално представително проучване на българската радиоаудитория, поръчано и подкрепено от водещите радиостанции и изпълнено от агенция Ipsos през 2014 г.
От януари 2015 г. агенция Ipsos провежда редовно пълномащабно проучване на радиоаудиторията по поръчка на Нилсен Адмосфер България, с подкрепата на нашите клиенти – радиостанции и рекламни агенции.

Нилсен Адмосфер България притежава изключителните авторски права върху резултатите от проучването, както и правата на изключителен дистрибутор. Резултатите не могат да бъдат оповестявани или публикувани изцяло или частично, без изричното писмено съгласие на Нилсен Адмосфер България.

Представителност на извадката:

 • по регион, пол, възраст, размер на населеното място

Методология на Проучването:

 • Пряко лично интервю (CAPI) в дома на респондента, в което анкетьора попълва данните в електронен въпросник, с помощта на таблет
 • „Day-after recall”, за 15-минутни интервали
 • Интервютата се провеждат от януари до декември
 • Обхваща всички радиостанции в България, както национални, така и местни
 • Публикува се като т.нар. „Rolling sample”
 • Резултатите се доставят чрез аналитично уеб приложение “Media Puls” (предоставено от агенция Ipsos)

Целева група:

 • Население 15-69 години

Размер на извадката:

 • 12,000 годишно (12 вълни, всяка с 1,000 респондента)

Налични показатели, които дават информация за изследваната радиоаудитория:

 • Рейтинг, дневен обхват, кумулативен обхват, аудиторен дял и средно слушани минути
 • Възможност за анализ по различни демографски признаци, стил на живот и радиостанции