Български национален панел

Български национален панел е част от мрежа онлайн изследователски панели, обединени под наименованието Европейски национални панели – съвместен проект между реномираните изследователски агенции Нилсен Адмосфер, NMS и STEM/MARK.

Европейските национални панели заемат водеща позиция сред агенциите, предоставящи онлайн интервюта от най-високо качество, благодарение на значителната им подкрепа от компаниите майки.

Обширна онлайн база данни на респонденти в страните на Вишеградската четворка и България

  • Винаги играем честно и сме отврорени към това, което можем да предложим
  • Събираме средно две трети от данните в рамките на 24 часа
  • Успяваме да поддържаме цените си конкурентни, благодарение на доборото ни познание на интервюиращите групи
  • Одитираме процеса на събиране на данни в детайл, следвайки строги и прозрачни стандарти
  • Даваме възможност да изберете правилните за Вашето изследване респонденти на база социодемографски данни и други критерии

ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО НА РЕСПОНДЕНТИТЕ

  • Двойна проверка за участие, офлайн верифициране на респондентите
  • Действителен адрес на респондентите/банковата сметка се потвърждава в процеса на избор между награда или банков превод
  • Изключване на ненадеждни респонденти (оценка на лъжата, анализ на времетраенето при отговор на всеки въпрос и общото отделено време за попълване на въпросника)
  • Селектиране на респонденти на базата на случаен принцип (значителен брой от респондентите се подбират чрез метода CATI, базиран на произволно набиране на телефонни номера)
  • Нефинансова мотивация на респондентите (значителна част от респондентите подкрепят благотворителни организации, като Български Червен кръст, Очи на четири лапи, Деца с онкохематологични заболявания, UNICEF)

www.nacionalenpanel.bg
www.nationalpanel.eu


Искате ли да опитате онлайн събиране на данни с нас? Свържете се с нас!

Julia Grigorova
Research Manager
julia.grigorova@admosphere.eu
Tel.: +359 88 618 0631