Продукти и услуги

Ad Intel предлага интегриран и структуриран преглед на рекламата, мониторирана в различни видове медии – телевизия, радио, преса.

Нашата база данни в Ad Intel, съдържа информация за рекламните кампании, провеждани в България от 2016 година.

Ние сме част от глобалната група на Nielsen, която предлага продукта Ad Intel в повече от 30 държави. Повече информация можете да намерите тук.

Какво можем да ви предложим?

Рекламен мониторинг

Събираме и предоставяме информация за цената и обема на излъчената или публикувана реклама, съгласно официално обявените ценови тарифи.

Събираме информацията като независим източник посредством прозрачна методология.

Мониторинг на творчески продукти (creatives)

Предоставяме аудиовизуален образ на рекламата (криейтиви), така както е публикувана в конкретната медия.

Анализи и резултати от базата данни

Извършваме специализирани анализи и проучвания на рекламни кампании, провеждани в България.
Имате възможност да фокусирате своите анализи спрямо конкретни медии, клиенти, марки или продуктови категории.


 • Предлагаме както редовен абонамент , така и еднократен достъп до пълната ни база данни за избраните видове медии.
 • Доставяме аудиовизуалното съдържание в цифрови формати, които могат да бъдат стартирани на всеки стандартен компютър.
 • Освен базата данни с която разполагаме, предлагаме и възможност за работа с нашия официален многофункционален аналитичен софтуер Adwind Kite, даващ лесен и бърз онлайн достъп до цялата необходима информация.
 • Данните се предоставят в отворен XML формат.Това позволява допълнителна техническа обработка, качване директно в друг аналитичен софтуер, както и експортиране в удобния за работа MS Excel.
 • Рекламните кампании са ясно систематизирани в над 1,400 категории според стандартизираната продуктова категоризация на NACE EU/CZ, адаптирана за нуждите на българския пазар.
 • За нас ще бъде удоволствие да организираме специално за вас презентации или обучения за работа с данните от рекламния мониторинг, които да отговарят на вашите специфични нужди.

Много повече от стандартна клиентска услуга

 • Подхождаме отговорно и професионално
 • Нашите консултанти са опитни
 • Осигуряваме непрекъсната поддръжка
 • Реагираме гъвкаво на пазарните изисквания

Висококачествено рекламно описание

 • Прецизна методология
 • Голям брой характеристики
 • Ясна идентификация на рекламодателите и марките
 • Класифициране на данните в подробно структурирана база данни
 • Ясен поглед относно ценовата политика в рекламата

Професионално техническо решение

 • Автоматизация на ключовите процеси
 • Администриране на регистъра на телевизионните реклами
 • Надзорни и контролни механизми