Продукти и услуги

Анализ на конкурентите

Преглед на рекламната дейност на конкурентите във вашата специфична сфера.

Възможност за анализ на данните за различни периоди (ежедневно, седмично, месечно или годишно).

Примери:

  • сравнение между рекламодатели в конкретен продуктов сегмент според използваното рекламно пространство или тарифната цена на рекламата
  • анализ на медийния микс на конкурентите
  • директно отчитане на премиум рекламни кампании вкл. аудио-визуално съдържание

Мониторинг на тенденциите

Информация за промените в използването на различните типове медии или конкретни медии. Информация за популярността на рекламните формати, сезонните влияния и обема на рекламния пазар във времето.

Например, обема на рекламите в ежедневната преса за избран период или активността на конкретни рекламодатели през годината.

Медиен одит

Благодарение на нашите данни можете да проверите дали вашата реклама e наистина публикувана. Резултатите от мониторинга позволяват по-добра оценка на кампанията и по-ефективно сътрудничество между рекламодателя, медийната агенция и медиите, например чрез детайлен post-buy анализ на рекламен спот.

Комбиниране с данни от други източници, които клиентите имат

Можете да свържете данните от рекламния мониторинг с данни от други източници. Обичайна е комбинацията с данни за медийно въздействие (аудитория, трафик, слушаемост, читатели) или с данни за продажби. По този начин получавате надеждна информация за въздействието на Вашата реклама – в телевизията, в пресата, „post-buy” анализ, вкл. ефективен обхват и т.н.

Рекламния мониторинг може да бъде комбиниран с данни от други източници. Обичайно съчетание  е с данни за медийно въздействие (аудитория, трафик, читатели) или с данни за пазарни дялове. По този начин получавате надеждна информация за въздействието на Вашата реклама  – в телевизията, в пресата, „post buy”анализ, вкл. ефективен обхват и т.н.