Продукти и услуги

Измерване на медийна аудитория

SimMetry – Технология за измерване на медии

Ние разработваме собствена технология за измерване на медии – SimMetry. Предлагаме комплексна система за събиране на данни, технология за измерване на телевизионна аудитория, преносими измервателни устройства и приложение за измерване на онлайн гледане на видео съдържание.

Измерване на телевизионната аудитория в България

Ние сме експерти в електронното измерване на телевизионна аудитория (пийпълметри). Притежаваме  собствени технологии, комплексна система за събиране на данни, поддържане и обработване на бази данни, първокласна образователна и техническа подготовка и дългогодишен опит. Ние измерваме телевизионната аудитория в Чешката Република от 2002г. (и преди това).