Продукти и услуги

Измерване на медийна аудитория

SimMetry – Технология за измерване на медии

Ние разработваме собствена технология за измерване на медии – SimMetry. Предлагаме комплексна система за събиране на данни, технология за измерване на телевизионна аудитория, преносими измервателни устройства и приложение за измерване на онлайн гледане на видео съдържание.

Измерване на телевизионната аудитория в България

Ние сме експерти в електронното измерване на телевизионна аудитория (пийпълметри). Притежаваме  собствени технологии, комплексна система за събиране на данни, поддържане и обработване на бази данни, първокласна образователна и техническа подготовка и дългогодишен опит. Ние измерваме телевизионната аудитория в Чешката Република от 2002г. (и преди това). Ние сме част от глобалната група на Nielsen, която осигурява измерване на телевизионната аудитория в повече от 30 страни по света.

Рекламен мониторинг

Ad Intel предлага интегриран и структуриран преглед на рекламата, мониторирана в различни видове медии – телевизия, преса. Ние сме част от глобалната група на Nielsen, която предлага продукта Ad Intel в повече от 30 държави.

Онлайн изследвания и събиране на данни

Български национален панел

Ние предлагаме висококачествено онлайн събиране на данни за излседвания (CAWI) с нашия панел в България, състоящ се от над 10 хиляди респонденти.

Вижте повече