Съобщения за пресата

Повече от половината пълнолетни, активни в интернет и пиещи бира българи се наслаждават на любимата си напитка в домашна обстановка

Анкетираните респонденти имат различни навици по отношение консумацията на бира – някои от тях са отговорили, че не консумират тази напитка, други пък ѝ се наслаждават няколко пъти седмично. Какъв вид бира предпочитат, къде най-често я консумират и коя е тяхната любима марка? Отговор на тези въпроси дава онлайн проучването на Nielsen Admosphere Bulgaria. То е проведено сред 510 респонденти от пълнолетното онлайн население на страната (18+), в рамките на „Български Национален Панел“.

ПИРИНСКО е най-активно рекламираният бранд от категория Бира, през първото полугодие на 2019 година

Пълнолетното онлайн население в България има разнообразни навици по отношение консумацията на бира. 19% от анкетираните посочват, че никога или почти никога не пият бира. Това твърдение е валидно в по-голяма степен за жените, отколкото за мъжете. 18% от запитаните казват, че пият бира веднъж или два пъти седмично, а 17% декларират, че го правят три до четири пъти седмично като съвсем логично, предимно мъжете се отъждествят с последното твърдение.

14% от респондентите, които са отговорили, че пият бира (независимо от честотата), са посочили  КАМЕНИЦА като своя любима марка, следвана от ПИРИНСКО (13%) и АРИАНА (12%).

Като цяло, няма съществена разлика в предпочитанията на мъжете и жените към различните марки бира. Единствено АРИАНА е по-популярна сред жените, отколкото сред мъжете.

По отношение на това, кои са най-често консумираните брандове бира, респондентите са поставили на първо място ПИРИНСКО (17%), следвано от АРИАНА (15%), КАМЕНИЦА (14%) и ШУМЕНСКО (13%).

От изследването става ясно и това, че 56% от активните в интернет и пиещи бира българи предпочитат бутилирана бира. Значително по-малък е процентът на тези, които предпочитат наливна бира (18%) или бира в кен (17%) като и в двата случая преобладаващата част от респондентите са жени. 9% от анкетираните отговарят, че не знаят или нямат предпочитания по отношение на опаковката (по-голямата част от тях също са жени).

65% от консумиращите бира българи най-често ѝ се наслаждават в домашна обстановка (включително в двора, в градината или на вилата), а почти една четвърт (22%) пият бира в заведение (ресторант, бирария, бар, клуб, кафене и др.). По-малко от 10% са тези, които най-често пият бира на открито (в парка или на плажа, например), както и тези, които пият бира докато са на гости при роднини, приятели или познати (5%).

Според данни на Nielsen продажбите на бира в обем през първото полугодие на тази година падат с около 2%, сравнено със същия период на 2018 г. В същото време приходите, реализирани от продажба на бира нарастват с 1.5%. Причина за това е намаляващият интерес към големите разфасовки и растящата популярност на бирите в кен, чиято цена за литър е по-висока.

Петте най-продавани бранда (подредени по азбучен ред) са АРИАНА, КАМЕНИЦА, ПИРИНСКО, ШУМЕНСКО и ЗАГОРКА. Следвайки общата тенденция за категорията, те също намаляват в обем продажби, като единственото изключение е ПИРИНСКО, което отчита ръст в продажбите през първото полугодие на 2019 спрямо същия период на 2018 година.

Сравнявайки двете полугодия и вземайки предвид промените в категорията (според опаковката, в която се предлага бирата) установяваме, че с най-голям ръст на продажбите са кеновете (над 17%), а с най-сериозен спад са опаковките от пластмаса (–7%). Важно е да отбележим обаче, че в сравнение с кеновете и стъклените бутилки, различните разфасовки на пластмасови бутилки генерират най-голям обем продажби в категорията (близо 57%). Това е и причината цялата категория да пада с 2%, въпреки двуцифрения ръст при кеновете.

Сравнявайки инвестираните през посочения период брутни рекламни бюджети в телевизия, радио и преса, без изненада констатирахме, че телевизията продължава да бъде най-предпочитаната медия от рекламодателите в категория Бира. Затова насочихме вниманието си основно към нея и изчислихме какви са били инвестициите в телевизионна реклама на петте най-продавани марки бира през периода януари-юни 2019 година (според реализираните TRP’30, сред зрителите на възраст 18 или повече години). Важно е да отбележим, че за да бъде коректна  съпоставката на данните за реализираните продажби на посочените марки бира с данните за рекламните им кампании, инвестициите в реклама, посочени в долната таблица не включват групата на Радлерите.

Какво показват данните?

От таблицата става ясно, че с най-голям брой реализирани TRP’30 (сред посочената аудитория) е брандът ПИРИНСКО, независимо от отчетения 11% спад в сравнение със същия период на миналата година. Веднага след това се нарежда ШУМЕНСКО със сериозен ръст от 37% спрямо посочения референтен период. КАМЕНИЦА е на трето място със спад от 18%. Следва ЗАГОРКА, с реализирани близо 5,500 TRP’30, осигуряващи ръст от цели 72%. На последното, пето място, е брандът АРИАНА, при който не се наблюдават сериозни девиации.

Източник: Nielsen и Nielsen Admosphere Bulgaria – период: януари-юни 2018 и януари-юни 2019 година; Изследваната категория не включва Радлери и Сайдери, но включва безалкохолна бира.

Въпреки спада в продажбите на бира в обем през първото полугодие на тази година, спрямо същия период на 2018 г., реализираните TRP’30 сред зрителите на възраст 18 или  повече години са с ръст от над 15% за цялата категория. Това се дължи не само на засилената комуникация на някои от рекламираните марки през посочения период, но и на обстоятелството, че някои от тях не са били в ефир през първата половина на 2018 година (БУРГАСКО и MILLER). Принос към ръста на рекламата има и новата марка ŽATECKẎ HUS (Жатецки хус), която се появи на параза и в телевизионния ефир в средата на месец април 2019 г.

Повече от половината пълнолетни, активни в интернет и пиещи бира българи се наслаждават на любимата си напитка в домашна обстановка