Съобщения за пресата

NIELSEN mini / ФИЛМОВИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ И БЪЛГАРСКО КИНО

Infographics inside

Какво смятаме за българското кино и филмовите продукции? 38% от българите харесват родното кино, но 35% разграничават между добрите и лошите филмови продукции. Въпреки това почти половината от интернет потребителите в България се считат за любители на българското кино – то има втората най-голяма фен база след амерканското кино. Резултатите са от изследване на Нилсен Адмосфер България и Български национален панел.

На въпроса какво мислят за българското кино и филмовите продукции, само 4% от запитаните отговориха, че предпочитат само съвременните български филми. Делът на хората, привърженици само на старото българско кино, е значително по-висок (15%), като съществени разлики се забелязват между двата пола – 20% от мъжете предпочитат старите български филми, отколкото новите спрямо само 9% от жените. Популярността на старите български филми расте с възрастта (вижте графиката по-горе). Общата картина показва, че 38% от българите харесват родното кино и филмови продукции като цяло. Само 5% изразяват изцяло отрицателно отношение към него.

Американските (55%), българските (47%) и европейските (40%) филмови продукции са най-популярни сред любителите на филми. Хората с висше образование са по-склонни да имат предпочитания към страната на произход на филмите и сериалите. Като цяло само 6% от българите имат предпочитание към алтернативни филми, докато мнозинството (58%) от хората предпочитат популярните филми. Алтернативните или нишови филми имат по-голяма фен база сред хората с висше образование (12% от завършилите унивеситет спрямо 3-4% завършилите средно или основно образование). Като цяло 32% от хората нямат конкретно предпочитание между популярните и нишовите филми.

NIELSEN mini – ФИЛМОВИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ И БЪЛГАРСКО КИНО