Съобщения за пресата

NIELSEN mini / ТАТУИРОВКИТЕ

Infographics inside

Някога чудили ли сте се колко хора всъщност имат татуировки по тялото си? Скорошно проучване на Нилсен Адмосфер България, заедно с Български национален панел, намери отговор на този въпрос, както и върху кои части на тялото най-често се прилагат татуировки и по какъв начин те въздействат на хората.

28% от българите притежават поне една татуировка. Малко повече от татуираните са жени (30% спрямо 26% от мъжете) и тези от по-младото поколение (37% от 15 до 34 годишните). Повечето хора се придържат към едноцветни татуировки и мястото, където те най-често се забелязват, е по ръцете (включително китки и рамене). От тези, които нямат татуировка, 25% биха си направили такава в бъдеще, 26% не са още сигурни дали биха го направили, а 49% не проявяват интерес.

Доста интересни резултати предизвика въпросът дали татуировката на даден човек би могла да повлияе върху мнението или отношението на други спрямо него. 20% от запитаните отговориха „да“ – въздейства отрицателно. Като цяло мъжете са по-склонни към това твърдение (27% спрямо 13% от жените), както и по-възрастните респонденти или тези с висше образование. Татуировките влияят положително на 17% от хората. За останалата част от хората (63%) татуировките не дават отражение  върху отношението им към даден човек.

Nielsen MINI – ТАТУИРОВКИТЕ