Съобщения за пресата

Nielsen mini: НЕБАНКОВИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

Тегленето на кредити от небанкови финансови институции е действие, което половината българи са предприемали поне веднъж в живота си 20. 20% са го правили веднъж, а 31% повече пъти Хората на възраст между 35 и 44 години са най активните потребители на този вид услуги. Данните са от проведено онлайн проучване на Nielsen Admosphere Bulgaria и Български национален панел.

Около 63% от респондентите между 35 и 44 години са теглили кредит от небанкова финансова институция в някакъв момент от живота си. За останалите възрастови групи стойностите варират между 44% и 49%.

Какви са предимствата на този вид финансови услуги? 38% от участниците в изследването заявиха, че харесват в ъзможността да теглят малка сума пари за кратък период от време, а 32% харесват улеснените условия за получаване на кредит, бързото договаряне и възможността за подаване на заявка по всяко време. От друга страна според 75% от респондентите, най големият недостатък на тези кредити е високата им лихва.

NIELSEN mini: НЕБАНКОВИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ