Съобщения за пресата

NIELSEN mini / Интересът към новините в България

Онлайн прочуване на Нилсен Адмосфер България и Български Национален Панел, проведено сред интернет потребители от панела, разкрива, че телевизията и в днешно време продължава да бъде водещият източник на новини.

Телевизията запазва водещата си роля в света на новинарските медии.

Онлайн прочуване на Нилсен Адмосфер България и Български Национален Панел, проведено сред интернет потребители от панела, разкрива, че телевизията и в днешно време продължава да бъде водещият източник на новини. Това се отнася в най-голяма степен за хората над 55 години. Традиционни медии като радиото и печатните издания (всекидневниците) са далеч по-малко използвани като източник на информация (съответно – 24% и 6%). Наред с това, телевизията е и най-надеждният източник на новини за повечето респонденти, следват новинарските сайтове и социалните медии.

Nielsen – Интересът към новините в България – 12 11 2019