Съобщения за пресата

NIELSEN mini: Българите и фалшивите новини

„Фалшивa новина“ - термин, който се определя като невярна и често сензационна информация, разпространявана под прикритието на новина. Това е сравнително ново явление, което се дискутира сериозно през последните години. Създателите на Collins Dictionary дори потвърдиха значимостта му, като през 2017 г. нарекоха фалшивите новини „Война на годината“. Според онлайн проучване на Нилсен Адмосфер България и Български Национален Панел 77% от активните в интернет българи в някакъв момент от живота си са попадали на фалшиви новини, а 92% дори ги отчитат като проблем в днешния медиен свят.

Само 9% от анкетираните твърдят, че никога не са срещали фалшива новина в медиите, а 14% са отговорили, че не знаят. Много от респондентите са сигурни (или почти сигурни), че са способни да разграничат фалшивите от истинските новини – това са 56% от активните в интернет българи, взели участие в проучването.

Най-уверени в способността си да разпознават фалшивите новини са хората на възраст между 45 и 54 години (65% от тях са отговорили, че могат да ги разпознаят). Наред с това, мъжете (64%) са малко по-уверени от жените (48%).

NIELSEN mini: Българите и фалшивите новини