Съобщения за пресата

NIELSEN mini / БЪЛГАРИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Infographics inside

В днешно време почти всеки активен в интернет българин има профил в социалните мрежи. Най-популарната мрежа с цел създаване на личен профил е Facebook, следвана от YouTube и Instagram. Тези три сайта или приложения са също сред най-посещаваните и заемат водещи позиции сред социалните платформи. Българите са също доста активни по отношение на споделяне в социалните медии – най-споделяният вид материал са снимките. Резултатите са от скорошно проучване на Нилсен Адмосфер България и Български национален панел.

Само 1% от българските интернет потребители нямат активен профил в нито една от многобройните социални мрежи. Facebook, YouTube и Instagram са трите най-често споменавани платформи сред респондентите по отношение на регистриран профил и редовна посещаемост. Това са социалните мрежи, които респондентите също считат за най-добри. Докато Facebook се посещава до голяма степен от всички социодемографски групи, YouTube има по-стабилна позиция сред мъжете, а Instagram е категорично посещаван повече от по-младите потребители от 15 до 34 годишна възраст. Сравнение между двата пола за съответните медии по отделно показва, че сред запитаните има повече жени привърженици на Facebook и повече мъже на YouTubе.

Повече от половината респонденти, които редовно използват социалните мрежи споделят материали поне веднъж седмично, а останалите го правят по-рядко. Обикновено жените са по-активни в споделянето спрамо мъжете. Най-често споделеното съдържание е под формата на снимки – 66%, линкове или връзки към външни страници (напр. статии, материали в интернет, интернет магазини и др.) – 53%, както и писмени публикации -46%. Предпочитанието към писмени публикации или постове се увеличава с покачване на възрастта – това е най-видимо сред респондентите на възраст 55+. Видеата и историите (или всякакво съдържание, което автоматично изчезва след 24 часа) заемат четвърта и пета позиция сред най-често споделяните видове материали.

NIELSEN mini – БЪЛГАРИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ