Съобщения за пресата

National Pandemic Alarm – текущите нагласи и настроения спрямо пандемията от коронавирус

European National Panels стартира специален проект, за да следи текущата ситуация и да информира гражданите

В днешната трудна и несигурна ситуация в резултат от разпространението на пандемията от COVID-19 информацията е по-важна от всякога. European National Panels допълва наличната статистика с данни за актуалните възгледи, нагласи и емоции на реални хора. European National Panels създадe изследователския проект “National Pandemic Alarm”, който има за цел да следи нагласите и настроенията сред обществата в пет европейски държави насред развиващата се пандемия. Проектът стартира на 16-ти март 2020 г. в местните представителни онлайн панели на European National Panels в Чехия, Словакия, Полша, Унгария и България, предлагащ специфични по рода си международни сравнения.

Резутатите ще бъдат редовно публикувани на уебсайта www.nationalpandemicalarm.eu.

Изследването е продължително и резултатите от него представляват няколко показателя, които отразяват развитието на социалните нагласи и настроения в настоящата ситуация. Показателите са: степен на страх (индекс „паника”), доверие в държавните представители (индекс на доверие в държавния апарат), нагласата относно развитието на пандемията и нейните последствия (индекс на песимизма), реалното въздействие на ситуацията върху населението (индекс на въздействието) и личния опит на хората със заболяването и наличието на заболели в обкръжението им (индекс на личния опит). Следейки развитието, резултатите се актуализират и визуализират под формата на лесно четими графики на уебсайта www.nationalpandemicalarm.eu.

Изследователският проект се осъществява от European National Panels – дъщерно дружество на изследователските агенции Nielsen Admosphere, NMS Market Research и STEM / MARK. Той обединява националните панели на Вишеградската четворка и България, които общо имат над 100 000 респонденти.


European National Panels (www.nationalpanel.eu) предлагат едни от най-големите изследователски панели в страните на Вишеградската четворка и България. Панелът на всяка една от държавите служи за висококачествено и бързо събиране на данни на онлайн населението. В Чехия панелът (Český národní panel) се състои от 55 000 респонденти, в Словакия (Slovenský národný panel) от 28 000, в Унгария (Magyar Országos Panel) от 25 000, в Полша (Polski panel narodowy) от 21 000 и в България (Български национален панел) от 10 000 респонденти.

National Pandemic Alarm – текущите нагласи и настроения спрямо пандемията от коронавирус