Съобщения за пресата

9 от 10 ползващи интернет българи са чували за въвеждането на 5G мрежа, 41% го възприемат отрицателно

Oчакванията на българите във връзка с въвежданe на пета генерация в мобилните комуникации (5G) в Европейския съюз бе фокусът на скорошно изследване, проведено от Нилсен Адмосфер България и Български национален панел. Проучването е базирано на извадка от 500 респондента на възраст 15 и повече години, предтсавители на интернет населението в страната.

Данните са допълнени от рекламен мониторинг в сегмента „Телекомуникации“.

Близо 9 от 10 активни в интернет българи са забелязали информация, свързана с въвеждане на пета генерация в мобилните комуникации (5G) в страните членки на Европейския съюз. Само 6% споделят, че не са попадали на такава информация, а 8% не са сигурни. Информацията е отразена малко повече сред мъжете.

Високият процент на усведоменост, свързан с промяната към 5G стандарт може да се дължи на многобройните публични дискусии, както и на медийното отразяване на темата, не само в България, но и в целия Европейски съюз.

В допълнение проучването се фокусира върху нагласите и очакванията на интернет потребители по отношение на новата 5G мрежа в технологиите и телекомуникациите. Прави впечателние, че процентът на хора, които имат позитивно отношение към въвеждането на именно тази мрежа е доста нисък – по-малко от една трета от анкетираните (29%) имат положителна или до известна степен положителна асоциация спрямо новата 5G мрежа. От друга страна, 41% възприемат промяната към такъв тип мрежа отрицатело. 31% са неутралини по темата. Струва си да се отбележи, че по-възрастните респонденти (45+) са по-позитивно настроени към новата мрежа в сравнение с младите.

Когато разгледаме конкретните причини за положителното възприятие (основно свързани с очаквания към новия технологичен стандарт), подкрепящите 5G най-много оценяват (или очакват да оценят) по-доброто цялостно интернет и мобилно обслужване (63%), напредък в технологичните иновации (58%) и възможността за извършване на повече дейности дистанционно (46%).

Какво стои зад отрицателното отношение, което по-голяма част от хората изпитват спрямо новата 5G мрежа? Сред основните причини са потенциален риск за здравето в резултат на въздействието от излъчващите се радиовълни – 87%; риск за околната среда или екологичен риск (напр. изсичане на гори, възможност от радиация върху живи организми и др.) – 65%; както и рискове свързани със сигурността (напр. кибер атаки, проследяване на местоположение и др.), като последната причина е далеч зад първите две, представлявайки 34% от отговорите.

Последният въпрос има за цел да разбере какво потребителите желаят да се подобри с въвеждане на новата 5G мрежа относно тяхното обичайно мобилно и интенрет потребление. Не е изненада, че част от нашите респонденти биха искали да имат по-бърз интернет (45%), по-стабилен и силен сигнал (43%), по-достъпна цена за мобилен интернет (36%), по-добра скорост за теглене и качване на съдържание (35%) и по-добро качество на телефонни и видео разговори (34%). Почти една пета от анкетираните обаче не виждат повод нещо да се промени, защото са доволни към момента от настоящите си интернет услуги.

Реклама в категория „Телекомуникации“

Напредъкът в технологиите води до нови иновации и стремеж към подобрение на услугите. Темата „5G“ засяга трите водещи телекомуникационни оператора в България, които са и топ 3 в категория „Телекомуникации“ по отношение на брутни рекламни инвестиции. Сравнение с данните от рекламния мониторинг общо за телевизия, радио и преса за периода януари–юли за последните две години сочи, че рекламодателят „Виваком“ е инвестирал най-много средства в трите вида медии (8 милиона лева) за периода януари–юли 2020 г., което отбелязва ръст от 18% спрамо същия период минлата година въпреки създалата се ситуация около Covid-19. А1 България и Теленор България маркират спад за конкретния период тази година спрямо миналата, което води до пренареждане в класацията на брутни рекламни инвестиции в трите вида медии.

NIELSEN – 9 от 10 ползващи интернет българи са чували за въвеждането на 5G мрежа, 41% го възприемат отрицателно