Съобщения за пресата

9 от 10 интернет потребители смятат, че трябва да се обърне повече внимание на сексуалния тормоз в България

Преобладаващата част от запитаните в онлайн изследеването (89%) смятат, че трябва да се обърне внимание или предприемат мерки срещу сексуалния тормоз в България. 31% дори познават някой в обкръжението им, който е бил лично засегнат, ако не те самите. Това заключи скорошно проучване на Нилсен Адмосфер България и Български национален панел.

Повечето от запитаните споделят мнението, че действия като неуместно опипване на тялото, предложения за предимства в замяна на интимни взаимоотношения и текстови съобщения със сексуални намерения, неприветствани от другата страна, са всички прояви на сексулаен тормоз. Данните сочат, че българите са слабо запознати с движението „Me Too“ (Аз също), чиято цел е да се противопостави на сексулания тормоз – само 20% са добре запознати с посланието му.

Изследването на Нилсен Адмосфер България и Български национален панел е на база извадка от 512 души, предстявители на онлайн населенението в страната на възраст от 15 години нагоре.

Докато общата картинка показва, че мнозинството от хората (90%) твърдят, че има проблем със сексуалния тормоз в страната, разлика се забелязва между двата пола. Повече жени (77% – определно да; 17% – по-скоро да) спрямо мъже (55% определено да; 29% по-скоро да) подкрепят това твърдение.

Относно дали познават някой, който е претърпял сексуален тормоз (включително себе си), 31% от респондентите споделят, че познават такъв човек. Разликата между двата пола е значителна: 40% от жените в сравнение със само 22% от мъжете познават човек с такъв личен опит.

Какво смятаме за сексуален тормоз?

Запитаните имаха възможност да изберат какви действия са примери на сексуален тормоз. Опипване на гърдите, ханша, бедрата и долните части бе най-често посочвано (73%). Други действия, които се свързват със сексуален томроз включват предложения за ползи и предимства (напр. повишение в работата) в замяна на интимни взаимоотношения (62%), текстови съобщения със сексуален привкус или намерения, неприветствани от другата страна (61%), предложения за интимна връзка или взаимоотношения без покана или съгласие от другата страна (61%), както и пляскане по дупето (60%). Комплименти, отнасяйки се до външния вид на човека, се приемат за най-безобидни от списъка с предложени възможности – само 5% смятат това за проява на сексуален тормоз.

Помолихме респондентите също да споделят какво смятат за неуместно от гледна точка на потърпевшия в следната ситуация: някой пляска дупето на някой друг. Повече от половината респонденти (55%) споделят твърдението, че пляскането по дупето от други хора, освен близки, е неуместно при всякакви обстоятелства. 50% също смятат, че именно това действие в работна или училищна среда трябва да бъде наказвано. 46% твърдят, че пляскането по дупето е израз на неуважение към жените, а само 15% го смятат за неуважително спрямо мъжете. Минимален брой хора (2%) споделят мнението, че пляскането по дупето трябва да бъде възприемано, като комплимент.

Движението „Me Too“

Изследването разгледа запознанството на българите относно движението „Me Too“ или „Аз също“, което стартира в социалните мрежи в Съединените щати и цели да обръща внимание на сексуалния тормоз и насилие в обществото. 58% от анкетираните споделят, че не са чували за това движение – любопитно е, че това число включва повече жени (62%), отколкото мъже (54%). 23% са чували за кампанията, но не са сигурни за посланието й.

NIELSEN – 9 от 10 интернет потребители смятат, че трябва да се обърне повече внимание на сексуалния тормоз в България