Съобщения за пресата

68% от българите притежават свидетелство за управление на МПС

Не е изненада, че повече мъже притежават свидетелсто за управление на МПС, но какво друго можем да кажем по темата, извън традиционните ни познания и разбирания за автомобилите? Запознати ли сме с концепцията за автономни превозни средства и до каква степен сме съгласни с идеята за тяхното прилагане? Повече светлина по въпроса хвърля поредното проучване на Nielsen Admosphere Bulgaria, проведено сред членове на Български национален панел, представители на онлайн населението в страната, на възраст 15 и повече години.

68% от запитаните българи притежават свидетелство за управление на МПС. Числото в полза на шофьорските книжки се увеличава, ако вземем под внимание и хората, които на този етап все още не притежават, но имат намерение да придобият такава – близо 15%,  състоящи се от предимно млади хора на възраст до 34 години (включително респонденти, които към момента на изследването не са навършили необходимата за целта възраст). Останалите 18% нямат планове за придобиване на шофьорска книжка.

Стойностите при двата пола са различни – 81% от мъжете срещу 55% от жените притежават свидетелство за управление на МПС. Хората на възраст над 55 години формират възрастовата група с най-голям процент притежаващи свидетелство за управление на МПС (76%), докато споменатата по-горе група на проявяващите най-голям интерес за придобиване на шофьорска книжка (хората на възраст между 15 и 34 години), е съответно тази, с най-нисък процент придобити книжки – 62%.

Прогнозира се, че след 10-20 години, автономни превозни средства, известни още като автомобили със самостоятелно управление (без водач), ще бъдат достъпни на пазара за индивидуални потребители. Въпреки, че и днес съществуват автомобили с частична автономност или автономност при определени условия, човешкият фактор при тях все още не е изключен напълно и човешката намеса в определени моменти е необходима. Автономните превозни средства се разпределят на 5 нива или категории, като с преминаването към всяко по-високо ниво се увеличава и степента на тяхната автономност. Съответно, последното 5-то ниво е дефинирано като пълен самоконтрол на превозното средство.

Във връзка с тези иновации, 74% от анкетираните отбелязват, че са чували за разработването на автономни превозни средства, а 45% от тази група хора подкрепят развитието в тази насока. 54% от мъжете са съгласни с идеята за автономни превозни средства докато 52% от жените не изразяват нито положително, нито отрицателно мнение.

В отговор на въпроса защо са съгласни с идеята за автономни автомобили, 55% от подкрепящите сочат, че това би довело до подобряване на трафика, 49% отбелязват, че благодарение на тях, повече хора ще могат да използват автомобили, а 46% твърдят, че въвеждането им би спестило време на шофьорите и би им дало възможност да извършват различни дейности докато се возят.

В отговор на въпроса защо не са съгласни, повечето опоненти на идеята изразяват притеснение за надеждността на автономните автомобили и/или са на мнение, че е важно водачът да има свобода и контрол над тях. Съществува и голяма доза загриженост относно безопасността им.

За да стане картината още по-ясна, допълнихме изследването с данни от рекламния мониторинг на Nielsen Admosphere Bulgaria. Те показват, че през 2019 г. най-активният рекламодател в категория „Превозни средства“ е РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ.

След анализ на инвестираните брутни рекламни бюджети в телевизия, радио и преса, можем да заключим, че и в тази категория най-активно използваната медия от рекламодателите е телевизията. По тази причина изчислихме какви са били инвестициите за 2019 г. в ТВ реклама на петте най-активни рекламодатели, според реализираните TRP’30, сред зрителите от възрастова група 15+ години.

Какво показват данните?

От таблицата става ясно, че РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ е рекламодателят с най-много реализирани TRP’30 през 2019 г., бележейки ръст от 9% спрямо 2018 г. На второ и трето място се нареждат ЕУРАТЕК и СОФИЯ ФРАНС АУТО със скок, съответно от 12% и 11%. Четвърти е ТОЙОТА БАЛКАНС със спад от 22%. Пети е КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ с 10% по-малко реализирани ТРП’30 спрямо предходната 2018 г.

Източник: Nielsen Admosphere Bulgaria – период: 2018 и 2019 година

През 2019 г. отбелязваме спад от 13% за цялата категория „Превозни средства“, според реализираните TRP’30, сред зрителите на възраст 15 и повече години. Основен принос за това има спадът при някои рекламодатели като – ТОЙОТА БАЛКАНС, КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ, МОТО-ПФОЕ, ПОРШЕ БГ и др.

NIELSEN – 68% от българите притежават свидетелство за управление на МПС