Съобщения за пресата

Трудният период в резултат от разпространението на коронавируса предизвика солидарност и доброжеланието да се помага един на друг

Пандемията от коронавирус продължава да се отразява върху ежедневието на хората, отделните държави и икономиките им. Този труден за всички период провокира реакция на солидарност и взаимопомощ в обществената среда. Проведено изследване на Nielsen Admosphere Bulgaria сред извадка от 528 представители на активното онлайн население в страната на възраст 15 години и повече, членове на Български национален панел, разгледа нагласите по темата и доброжеланието да се съдейства в належащ момент.

Макар малко да са положителните аспекти, трудният период по време на пандемията провокира повече съпричастие у хората и доброжеланието да се помага един на друг. Почти една трета (63%) от запитаните в изследването споделят мнението, че пандемията предизвиква повече солидарност и желание да се помага на другите. Почти една четвърт не изразяват конкретно мнение по въпроса, а само 14% твърдят, че настоящата ситуация около пандемията не пробужда такъв тип реакция в обществото.

Въпреки положителните мнения, половината от всички запитани сред активното онлайн население не познават някой в обкръжението си, който да е оказал помощ по време на пандемията. Това най-вече важи за хората над 54 годишна възраст.

21% от респондентите отбелязват, че техен познат е предложил някаква помощ по време на пандемичната обстановка и 14% споменават за роднина, който е направил същото. 17% от запитаните споделят, че те лично са предложили помощта си по време на кризисната ситуация. По-голям дял от хората, които лично са се ангажирали с това са тези между 45 и 54 годишна възраст и жителите от по-големите градове.

До кава степен и в каква насока са готови да помогнат хората по време на кризисната ситуация? В случай че се наложи и разполагат с време, половината от запитаните споделят, че те лично биха помогнали чрез доставяне на храна и почти една трета биха предоставили материална помощ чрез дарения на платове, храна, финанси и други, като жените изявяват по-голямо желание да направят двете при необходимост. Една четвърт от респондентите биха дарили кръв по повода. По-малко са хората, които биха съдействали чрез доброволен труд в лечебно заведение или с изработка на предпазни маски.

Въпреки желанието да се помогне, съществуват и фактори, които могат да възпрепятстват вземането на такива действия. 27% от респондентите споделят, че биха оказали помощ, ако състоянието им го позволяваше, сочейки  недостиг на средства, възраст и здравословно състояние, като едни от причините да не могат да го направят. Това важи най-вече за хората на възраст 55 и нагоре, като те също попадат в най-рисковата група при заболяването COVID-19.