Съобщения за пресата

Три четвърти от българите правят пролетно почистване. От дейностите, свързани с чистене, най-предпочитани са изхвърлянето на боклука и прането на дрехи

Когато става дума за сезонно почистване, българите най-често го правят през пролетта, а обичайният период за това идва точно сега. Резултатите са от скорошно проучване на Нилсен Адмосфер България и Български национален панел.

Чистенето е неизбежна част от нашето ежедневие, дори когато няма наближаващи празници или специален повод. Най-обичайните дейности, свързани с чистенето в едно домакинство, включват миенето на съдове, изхвърляне на боклука, метене на пода и прането на дрехи. Най-предпочитани от всички дейности са изхвърлянето на боклука и пускането на пералнята. В допълнение проучването се фокусира върху въпроси, свързани с възможностите за по-екологичен  дом, както и практики при пазаруването на почистващи препарати и продукти. Този тип продукти са също фокус на рекламния мониторинг на Нилсен Адмосфер България “Ad Intel” по-долу в текста. Данните сочат, че най-големият рекламодател в сегмента “Перилни, почистващи и полиращи препарати” от началото на годината досега е Procter & Gamble.

Онлайн проучването се проведе на база извадка от 500 респонденти, които са част от онлайн населението в България от 15-годишна възраст нагоре.  

Повече от три четвърти от българите правят пролетно почистване у дома. Тъй като 77% от запитаните споделят това твърдение, това го прави и най-честия тип сезонно почистване. Второто най-често сезонно почистване се прави през есента, тъй като 36% от анкетираните заявяват, че го правят по това време. Лятното и зимното почистване (около Коледа/Нова година) се извъшват по-рядко. 10% от българите не извършват сезонно почистване през никой период от годината.

Изследването също се фокусира върху най-често прилаганите дейности, свързани с чистенето. Резултатите показват, че сред дейностите, които най-често се извършват ежедневно или няколко пъти седмично, са миенето на съдове (85%) и изхвърлянето на боклука (80%). Метенето на пода и прането на дрехи следват с 59%, а веднага след тях се нарежда почистване на кухненския блок (58%). Най-честите дейности, които се извършват веднъж седмично, са тези типично отлагани за уикенда, като смяна на завивки и чаршафи (64%), смяна на кърпи за баня (53%), почистване на тоалетното помещение и банята (43%), бърсане на прах (42%), прахосмукиране (41%), почистване на огледалата (41%) или миене на пода с мокър парцал (40%).

От дейностите, които се извършват приблизително един път в месеца, на първо място се нарежда почистване на хладилника (24%). Дейностите, които се извършват на база тримесечие или полугодие, т.е. тези, които вероятно се планират за сезонно почистване, основно включват измиване на прозорци и пране на пердета.

Любопитно е да се разгледат дейностите, свързани с домакинската работа, които се извършват поне веднъж месечно по отношение на пола. Освен изнасяне на материали за рециклиране и разделянето им по контейнери (с което мъжете по-често се ангажират), както и изхвърляне на боклука и метене на пода (като последните две мъжете и жените правят почти еднакво), обикновено жените извършват повечето неща от списъка за чистене. Също така жените са склонни да чистят по-често, отколкото мъжете. Най-големи разлики между двата пола се забелязват при следните дейности, които се извършват на базата поне веднъж месечно: почистване на огледалата, миене на прозорците, изпиране на пердетата, почистване на хладилника и печката за готвене, както и прахосмукиране/почистване на дивана.

Изследването също даде отговор на това към кои почистващи дейности българите имат (и съответно нямат) предпочитания без значение от пола. Най-предпочитаните дейности са изхвърлянето на боклука (24%) и прането на дрехи (23%), следвани от миенето на съдове (22%). От друга страна, миенето на прозорци и почистването на тоалетната чиния са най-малко любими. Дейности, при които повече от 20% от анкетираните също заявяват, че са най-малко приятни, са гладенето и почистването на тоалетното помещение или банята.

Практики, които водят до по-екологичен дом

Сега нека да разгледаме различните мерки, които хората предприемат за по-екологичен дом и производството на по-малко отпадъци. Резултатите от изследването показват, че 74% от анкетираните използват енергоспестяващи (LED) крушки у дома, а над половината се опитват да бъдат по-екологични, като носят собствена торбичка, когато ходят на пазар. Близо половината от запитаните използват енерго/водоспестяващи уреди или системи у дома, напр. пералня или съдомиялна, която пести ток или вода. Само 5% от анкетираните не прилагат никакви екологични действия или практики в домакинството си.

Купуване на почистващи препарати и продукти

Обикновено българите не отделят повече от 40 лв. на месец за почистващи препарати за дома (76% заявяват това) и тази тенденция най-добре се вижда в селата (в сравнение с по-големите населени места), където делът достига 83%.

Относно къде обикновено купуват почистващи препарати или продукти, 82% от анкетираните отговориха: от супермаркета. В сравнение с това всички останали варианти бяха избрани значително по-малко – магазин за битова химия е мястото, където 22% от анкетираните купуват такъв тип продукти, а 14% ги купуват от дрогерия. За момента само 7% от българите купуват битова химия онлайн.

Реклама на почистващи препарати и продукти

По данни от рекламния мониторинг на Нилсен Адмосфер България Procter & Gamble е най-големият рекламодател в сегмента “Перилни, почистващи и полиращи препарати” за периода януари-февруари 2021 г., като рекламните инвестициите (брутни стойности) надхвърлят 4 милиона лева. Ficosota се нарежда на второ място с близо 3 милиона лева, следван от Henkel с 2,5 милиона лева брутни рекламни инвестиции.

NIELSEN – Три четвърти от българите правят пролетно почистване