Съобщения за пресата

Телевизионната гледаемост през месец март е най-висока от години насам, в следствие на пандемията от новия коронавирус

Пандемията от новия коронавирус, освен всичко друго, предизвика и много дискусии, свързани с медийната консумация. Това ни мотивира да разгледаме по-задълбочено данните за телевизионната аудитория през последните няколко седмици. От пръв поглед става ясно, че месец март е счупил един дългогодишен рекорд - средно-дневната телевизионна гледаемост е достигнала най-високите си стойности за последните 6 години – периодът през който Nielsen Admosphere Bulgaria предоставя национално представителни данни за телевизионната аудитория в страната. От средата на месец март, времето прекарано пред телевизионния екран нараства във всички социо-демографски групи. Най-голям е относителният ръст при по-младите възрастови групи, при икономически активните хора и разбира се, сред представителите на категория „AB“ от социо-икономическия ABCDE класификатор.

For English version, see PDF below


Данните за телевизионната аудитория са от измерване, базирано на представителна извадка от 1100  домакинства, притежаващи поне един телевизионен приемник (приблизително 2700 души). Измерването се осъществява от изследователската агенция Нилсен Адмосфер България.


Графиката по-долу показва съпоставка по дни на телевизионната гледаемост през последните седмици с осреднените стойности на същата през последните три години (т.е., съпоставка с осреднените стойности на телевизионната гледаемост през съответните дни и седмици от периода 2017–2019 г.). Данните показват, че до около 13-ти март средно-дневната продължителност на времето прекарано пред телевизионния екран е била доста близка до нивото от предходните години. След като правителството обяви извънредно положение за цялата страна и влязоха в сила ограниченията за дейности на открито, гледането на телевизия се увеличи (средно) с повече от един час, в сравнение с предишните години, счупвайки рекордите за гледаемост в рамките на един ден (15-ти и 23-ти март), една седмица (13-та седмица), месец (март) и тримесечие (първо тримесечие на 2020 г.). Сравнението се отнася за периода от началото на 2014 година, когато стартира национално представителното измерване на телевизионната аудитория в България.

Тези високи нива на телевизионна гледаемост продължиха приблизително до 5 април (края на 14-та седмица). В този период, подобно на останалите европейски страни, времето прекарано пред телевизионния приемник започна да намалява. Хората вероятно започнаха да се адаптират към новата ситуация и да прекарват повече време на открито – на места, където това е позволено (в градината, на терасата и др.). Преминаването към лятно часово време в края на март също допринесе за тази тенденция, тъй като осигури един допълнителен час светлина за вечерни дейности на открито.

Въпреки, че едва преди ден беше официално позволено на всички да посещават открити обществени места (включително паркове), през целия период се забелязва засилено влияние на климатичните условия върху времето, прекарано пред телевизионния екран. Огледално на лошото време, което спомогна за достигане на рекордно високи нива на телевизионна гледаемост (13-та седмица), по-продължителният период на хубаво време (около 6–8 април) допринесе за намаляване на гледаемостта до едва 25 минути над средното ниво за последните 3 години. След този период на спад, гледаемостта отново се увеличи. Причината този път бе понеделникът (20-ти март), който бе част от Великденските празници и последвалото влошаване на климатичните условия през следващите два дни.

От средата на месец март се забелязва нарастване на телевизионната гледаемост на годишна база, при всички възрастови групи от българското население. Средно с 21% нараства гледаемостта (в рамките на едно денонощие) за възрастовата група 4+, а ако ограничим наблюдавания интервал в рамките на деня (между 9:00 и 19:00 часа) – ръстът достига 42%. Съществуват възрастови групи при които се наблюдава още по-голям ръст. Такива са например младите хора, живеещи сами или като двойка без деца (79% увеличение на дневната гледаемост), представителите на социо-икономическата група „AB“ от социо-икономическия ABCDE класификатор, децата на възраст между 4 и 17 години (74% увеличение на дневната гледаемост), както и учениците (67% увеличение на дневната гледаемост). Относително по-висок ръст на средната телевизионна гледаемост се наблюдава в град София, при икономически активното население, както и при хората с университетско образование или на възраст между 18 и 49 години.

Данните показват, че новинарските и детските програми бележат ръст на гледаемостта. От друга стана, спортните програми са загубили голяма част от своята аудитория, главно поради многото отменени събития. Това е тенденция, която освен в България, се наблюдава и в много други страни.

Телевизионната гледаемост през месец март е най-висока от години насам, в следствие на пандемията от новия коронавирус

English:

TV viewership in March was the highest in years – due to coronavirus pandemic