Съобщения за пресата

Телевизионната гледаемост в България се е увеличила с повече от час по време на пандемията от коронавирус

Телевизионната аудитория е една от областите, върху които пандемията от новия коронавирус оказва силно влияние. Данните от пипълметричното измерване на Нилсен Адмосфер България показват, че средно-дневната телевизионна гледаемост през последните 7 дни се е увеличила с 65 минути, в сравнение със седмиците преди пандемията. Повече време пред телевизионния екран прекарват и представителите на най-младите възрастови групи, които понастоящем са освободени от учебни занятия. Горещите теми, свързани с разпространението на COVID-19 са увеличили значително аудиторията на новинарските програми през последните дни. (English version inside)

For English version, see PDF below


Данните за българската телевизионна аудитория са резултат от измерване, базирано на представителна извадка от 1,100 домакинства, притежаващи поне един телевизионен приемник (еквивалент на 2,700 души). Измерването се осъществява от изследователската агенция Нилсен Адмосфер България.


На 13-ти март българското правителството обяви извънредно положение за цялата страна. В следствие на това бяха забранени посещенията в барове, ресторанти, кина и други места с концентрация на хора. От графиката по-долу става ясно, че още от следващия ден (14-ти март) има значително увеличение на средно-дневната продължителност на времето, прекарано пред телевизионния екран. Това нарастване става още по-силно изразено през следващите няколко дни, когато влизат в сила и други правителствени разпоредби, забраняващи различни дейности на открито. Най-общо казано, телевизионната гледаемост на възрастовата група 4 и повече години се е увеличила с 65 минути през последните 7 дни, в сравнение с данните от няколко седмици преди пандемията. Гледането на телевизия в продължение на повече от 6 часа и 20 минути (на 15-ти и 23-ти март, отчасти и поради лошото време) поставя нов рекорд, от началото на националното измерване, стартирало през 2014 г. Подобрени са досегашните най-добри резултати, измерени по време на новогодишните вечери през 2014 и 2016 година.

Тенденция за ръст на телевизионната гледаемост се наблюдава не само в България, а и в страни като Южна Корея, Италия, САЩ, Чехия и др.

Една от възрастовите групи, която илюстрира най-ясно ръста на времето, прекарано пред телевизионния екран, са младите зрители – ученици и студенти, които според заповед, издадена от правителството, не ходят на училище от 16-ти март (добре е да се отбележи, че повечето от тях не са посещавали учебни занятия още от 6-ти март, поради грипна ваканция). Следващата диаграма сравнява две криви на рейтинга (% от хората, които гледат телевизия в даден момент) – едната за периода понеделник-петък, 16-20.3.2020 година (12-та седмица) и втората за периода понеделник-петък (12-та седмица), осреднени данни от 2017 – 2019 година (когато не е имало грипна или друг вид ваканция). Разликата в нивата на телевизионната гледаемост е значителна, особено в потенциалните учебни часове от 9:00 до 17:00 часа, но също така и късно вечер (защото на младите хора не им се налага да стават рано на следващия ден).

Все по-сериозните мерки срещу разпространението на новия коронавирус, налагани от българското правителството, водят до значителен ръст на аудиторията на новинарските емисии, от събота – 14-ти март. През последните 10 дни, средностатистическият българин на възраст 15 и повече години, притежаващ работещ телевизионен приемник, е гледал 54 минути от ежедневните новинарски емисии, което е 1,7 пъти повече от обичайното. На 19-ти март двата най-големи частни телевизионни канала у нас съкратиха основните си вечерни новинарски емисии за сметка на журналистически програми, посветени на пандемията. В часовия пояс 19:30 – 20:00 часа, почти 2,3 милиона българи са гледали една от тези програми.

Когато се вземат предвид и новинарските емисии, и журналистическите програми, единствените събития от 2014 година насам, привлекли същата или по-голяма аудитория, са  били президентски, парламентарни, местни или европейски избори. Въпреки това, в сравнение с тези по-редки събития, само случващото се покрай пандемията от COVID-19 е довело до толкова голяма гледаемост на новинарски емисии и журналистически предавания, за период от две последователни седмици.

Телевизионната гледаемост в България се е увеличила с повече от час по време на пандемията от коронавирус

English:

TV viewing in Bulgaria have increased by more than 1 hour during coronavirus pandemic