Съобщения за пресата

Почти 8 от 10 активни в интрнет българи са последователи на влиятелни личности в социалните медии предимно поради темите, които обсъждат

Съдържанието, което се споделя от известни и влиятелни личности, или с други думи „инфлуенсъри“, представлява интересно кътче от интернет пространството за активните в интернет българи от всички възрасти. А защо? Най-често това е поради две причини – темите, които популярните личности споделят и самата личност като персона. Сред най-любимите споделяни от инфлуенсъри теми в социалните медии са готвене/пекарство и пътуване.

Относно предприемането на някакви действия по инициатива на съдържание, публикувано от влиятелни лица, около 40% от последователите са потърсили повече информация по определна тема, а 30% са изпробвали или закупили нов продукт. Въпреки всичко, последователите проявяват и доза критика – от нещата, които не харесват в инфлуенсърите, са напр. случаите на видимо неикрено съдържание, споделяно от тях.

Резултатите са от проучване на Нилсен Адмосфер България и Български национален панел на база извадка от 500 души сред активни в интернет българи на минимум 15-годишна възраст.

78% от българските интернет потребители са последователи на известни и вдъхновяващи лица (или инфлуенсъри) в социалните медии. Те най-често ползват платформите Facebook (66%), YouTube (50%) и Instagram (35%) за тази цел. Не е изненадващо, че най-младото поколение (15 до 34-годишните) е най-активно в този аспект. С покачване на възрастта рязко намалява и интересът към такъв вид съдържание, като във възрастова група 55+ открихме, че 32% от хората изобщо не се вълнуват от него. Това е три пъти повече в сравнение с 15 до 34-годишните, които също най-често използват избоените по-горе платформи, за да следят подобен тип съдържания. Тук е важно да се добави и TikTok, защото това е четвъртата по полулярност платформа при най-младите (15-34г.) за последване не инфлуенсъри – 47% ползват нея в сравнение с 25% от 35 до 44-годишните, 8% от 45 до 54-годишните и 3% от тези във възрастова категория 55+.

Половината от последователите (49%) следват малък брой (от 1 до 5) известни лица или инфлуенсъри в социалните медии, 25% – от 6 до 10 и 26% – повече от 10. Мъжете са склонни да последват по-голям брой популярни личности в сравнение с жените. Същата тенденция се забелязва и при по-младите респонденти.

Причини да сме последователи

„Говорят за теми, които са ми интересни“ се посочва от 55% от анкетираните в отговор на въпроса каква е причината да следват инфлуенсъри и известни личности в социалните медии. Друга популярна причина е самата харизма на дадена личност (49%). 34% определят като привлекателно визуалното съдържание, което те споделят и 32% ги следват чисто от любопитство.

В отговор на любими теми, споделяни от инфлуенсъри и известни личности, 23% от последователите им изразиха интерес към материали, свързани с готвене и пекарство, 19% – с пътуване и пътешествия, 16% – със здраве, и също толкова – с начин на живот и личностно развитие. Темите не вълнуват двата пола еднакво – мъжете се интересуват най-вече от технологии, след което спорт и пътуване, докато жените от теми, свързани с готвене и пекарство, след което семейство/деца и мода.

Нека разгледаме предприетите действия от страна на последователите в резултат на съдържания, публикувани от влиятелни или известни лица в социалните медии. Най-често запитаните споделят, че са потърсили повече информация по дадена тема, която е била засегната (42%). 36% са потърсили повече информация за конкретен продукт, за който е ставало дума, а 32% са променили нещо в начина си на живот, като напр. навици на хранене или сън, облекло, грижа за кожата и др. Докато първите две действия са били предприети повече от страна на мъжкия пол, третото се е упражнило повече от женския.

И какво не ни харесва?

Попитахме респондентите какво определят като червен флаг по отношение на съдържанията, които се споделят от влиятелни персони в социалните медии. Сред най-често посочваните е видимо неискрено съдържание (35%). 29% приемат съдържанието отрицателно, когато става ясно, че то е реклама, но не е коректно пояснено. 26% изразяват неодобрение, когато представена дейност или ситуация не отразява реалния живот, а същият дял хора имат нещо против, когато снимките на дадени личности са прекалено преработени и наситени с филтри. Най-безобидно се приемат дългите текстовете или видеа на публикуваните от инфлуенсъри съдържания (споменато от 15% от хората).