Съобщения за пресата

Почти всеки трети в България се грижи за свой близък, най-често това е член на семейството в напреднала възраст

30% от представителите на онлайн населението в страната са поставени в ситуацията да се грижат за техен близък в домашна среда*. Най-често обгрижваният е родител и обикновено грижещите се за него полагат грижи лично. Въпреки това 21% от хората осигуряват помощни грижи от външно лице под формата на професионален болногледач, специални услуги и др.

По отношение на социалното положение на обгрижваното лице респондентите най-често помагат на възрастен човек и в по-малка степен на хронично болен или човек с увреждане. Сред различните начини, по които се грижат, респондентите помагат предимно с пазаруване, почистване, поддържане на дома или с придружаване на близките си до лекарския кабинет и други необходими места.

Резултатите са от проведено проучване на Нилсен Адмосфер България и Български национален панел на база извадка от 500 души, активни в интернет българи на възраст минимум 15 години.

* Този вид грижи се състои от всякакъв вид помощ в дома: от цялостна грижа за човек до обикновена помощ при почистване, пазаруване и др.

30% от анкетираните понастоящем се грижат за техен близък в домашна среда. Интересно е, че не се забелязва съществена разлика между мъжете и жените, което означава, че и двата пола се грижат за някого в еднаква степен. Около 7 от 10 българи не се намират в подобен тип ситуация на този етап.

В най-чести случаи човекът, за когото е полагана грижа, е член на семейството: 46% от полагащите грижи го правят за родител, 24% – за баба или дядо, 18% – за дете и 15% – за съпруг/а или партньор в живота. Най-често това е възрастен човек (70%), около една четвърт се грижат за човек с хронично заболяване, докато 23% помагат на лице с увреждане.

В повечето случаи грижите се полагат от самите анкетирани – 79% от лицата, които полагат грижи, са посочили, че лично те го правят. Само 5% разчитат изцяло на професионална помощ под формата на болногледач или други услуги. 16% споделят грижите с външно лице или услуга, т.е. отчасти се грижат сами и отчасти ползват помощта на болногледачи или друго.

Когато разгледаме по-подробно действията, с които респондентите лично помагат на лицето, за което се грижат, те са най-вече пазаруване (80%), почистване на дома (68%) и домакинска работа (62%). Близо 60% от анкетираните придружават лицето при уреждане на негови лични въпроси, като посещения при лекар, административни офиси и др. (61%) и приблизително толкова помагат при готвенето/приготвянето на храна (59%). 19% полагат пълни комплексни грижи за лицето.

Една трета от полагащите грижи за близките си го правят през цялото денонощие, а друга една трета оказват помощ всеки ден, но само през деня. 20% се грижат за някого няколко пъти седмично, а 9% – поне веднъж седмично. Останалите 4% полагат грижи по-рядко.

Последният въпрос от проучването на Nielsen Admosphere Bulgaria бе насочен към всички респонденти*, независимо от ситуацията им, и потърси отговор към кого биха се обърнали, ако се нуждаят от помощ в полагането на домашни грижи за техен близък (дори в случай, че състоянието на обгрижвания се влоши). 39% биха се обърнали към лекуващия лекар, а една трета – към член на семейството или познат. Три възможности получиха по 29% от отговорите -болногледач или медицинската сестра, дирекция за социални дейности към общината и медицински социален работник. 11% не знаят към кого биха се обърнали в подобна ситуация към този момент.

*На въпроса са отговорили само респонденти, които не полагат грижи като част от професионална работа