Съобщения за пресата

Повече от една трета от смартфон потребителите се смятат за пристрастени към устройството си

Днес 9 от 10 интернет потребители в България притежават собствен смартфон, други 5% използват служебен (единствено или в комбинация със собствен) и над една трета от тях се смятат за пристрастени към този вид технология. Всеки ден анкетираните прекарват над 5 часа средно със смартфон в ръка. Друг интересен резултат от последното проучване на Нилсен Адмосфер България и Български национален панел е, че 70% от потребителите на смартфони не следят времето, което отделят за тях. Почти всеки четвърти потребител на смартфон често изпитва нужда да провери телефона си дори да няма индикация или конкретна причина. Точно 65% от потребителите използват устройствата си непосредствено преди лягане.

Онлайн проучването на тема „Смартфон пристрастяване“ бе проведено въз основа на извадка от 500 респондента, активни в интернет българи на възраст 15 години и повече.

37% oт потребителитe на смартфони в България се смятат за пристрастени към устройството си. Няма голяма разлика между възрастовите групи, но се забелязва, че хората от 55-годишна възраст нагоре се смятат за по-малко пристрастени към сматфона си в сравнение с по-младите респонденти.

Един от често срещаните индикатори, определящи степента на пристрастяване или зависимост към съвременната технология, е времето, което тя ангажира на потребителите си. Помолихме респондентите в проучването да споделят приблизителни стойности за времето, което отделят за ползване на смартоните си, и резултатът е следният: смартфоните отнемат средно около 5 часа дневно от времето на потребителите. Отнетото време обаче е доста различно за всяка възрастова група – докато по-младите (15-34 години) прекарват 6 часа и половина на ден със смартфон в ръка, за 35 до 44 годишните е по-малко от 6 часа, за 45 до 54 годишните е 5 часа, а за хората над 54 годишна възраст е „само“ малко под 3 часа и половина. В допълнение жените използват смартфоните си с един час повече на ден от мъжете (5,8 часа спрямо 4,6 часа). Любопитно е да се отбележи, че в Чехия – където подобно проучване бе проведено миналата година от Нилсен Адмосфер – потребителите прекарват средно 2 часа по-малко дневно на своите смартфони спрямо българите (малко под 3 часа).

Като цяло повечето смартфон потребители не са склонни да обръщат особено внимание на времето, което прекарват на устройството си – 70% споделиха, че не го следят, като жените са по-малко склонни да правят това, отколкото мъжете. 11% проследяват времето на смартфона си със специална настройка или приложение на телефона си и 19% са наясно приблизително колко време им отнема без помощта на специални настройки. Струва си да се спомене, че най-младите респонденти във възрастовата група 15-34 (т.е. точно тези, които прекарват най-много време на своите устройства) най-много следят времето си в сравнение с останалите възрастови грипи (34%).


Скорошното ни проучване с оглед навиците и съня, показа, че 54% от българските интернет потребители спят с мобилните си телефони близо до леглото и с включен звук.


Други въпроси от проучването се фокусираха върху това как хората използват своите смартфони в различни ситуации. Например 23% от българските потребители често изпитват нужда да проверяват телефона си, дори да нямат известие или конкретна причина. Други 32% от време на време изпитват този тип нужда. Останалите (45%) го правят рядко или изобщо не го правят. Много смартфон потребители също не се ограничават в употребата на устройството си преди лягане или след като се събудят. Точно 65% от тях използват устройството си непосредствено преди лягане и 61% посягат към него веднага, след като се събудят. Само 14% не го използват нито преди лягане, нито след събуждане.

Когато става въпрос за използване на смартфон по време на събития или в компанията на други хора (напр. на вечеря в ресторант и др.), почти половината от потребителите признават, че обръщат в известна степен внимание на устройствата си –  14% го правят често и 33% от време на време. Други 38% рядко проверяват телефона си, докато са в компанията на други хора, а 16% от хората никога не посягат към телефоните си в подобни ситуации.

NIELSEN – Повече от една трета от смартфон потребителите се смятат за пристрастени към устройството си