Съобщения за пресата

Ново проучване: Почти всички българи са клиенти на банкови институции, като цяло сме доволни от тях

Нови данни от проучване на Нилсен Афмосфер България и Български национален панел сочат, че около 95% от българите, активни в интернет, използват банкови услуги или продукти, било то обикновена дебитна карта, доброволен пенсионен фонд или някакъв вид финансов заем или кредит. На въпроса дали са доволни от настоящата си банка, 4 от 5 клиента отговарят положително. Може би тази степен на удовлетвореност също допринася до факта, че 70% от клиентите не са сменяли банката си през последните 3 години. Един от най-важните инструменти за разрастване на клиентелата на банковите институции е активната реклама, а именно поради това се инвестира много в нея. За конкретни цифри вижте класацията в края на този текст, която се фокусира върху телевизионната реклама в категория „Финансови услуги“.

Данни от рекламния мониторинг сочат, че небанковите услуги са най-силната категория в рекламата на финансови услуги 

От хората, които използват някакъв вид банкова услуга или продукт, общо 80% са доволни от банките, на чиито са клинети по отношение на техните сметки, такси, клиентско обслужване и т.н. (44% отговориха „определено да“ и 36%  „по-скоро да “). Обикновено жените са по-доволни от избора си на банка, отколкото мъжете. Само 5% от банковите клиенти изразяват недоволство. 15% са неутрални по темата – те са нито доволни, нито недоволни от банковите институции, с които са обвързани.

Преобладаващото удовлетворение от банковите институции очевидно допринася към лоялността на тяхната клиентела. Малко българи споделят, че са сменили банката си през последните 3 години – само 23%. Голям дял (70%) не са сменяли мястото си на банкиране в този период, а 7% са започнали да използват услуги в комбинация с тези от друга банка, т.е. нов продукт от друга банка в допълнение към текущите услуги, които са ползвали до момента. Данните показват, че отново жените са били по-малко склонни да сменят мастото си на банкиране през последните 3 години, като същото важи и за по-възрастните респонденти в сравнение с по-младите.

Какво обаче би накарало един клиент да смени банката си? Попитахме всички резпонденти, незвисимо от това дали са сменяли наскоро банката си или не. На този въпрос най-честият отговор бе – по-ниски такси (44%). Любопитно наблюдение е, че това би било решаващ фактор за 52% от мъжете в сравнение с 36% от жените, въпреки че това е основната посочена причина и от двата пола. Други фактори, които попадат високо в списъка, са: по-добър лихвен процент (38%), никакви такси (34%), ползи за клиента (29%) и постоянно, бързо и цялостно обслужване на клиенти, включително 24-часова поддръжка (23%).

Телевизионна реклама за финансови услуги

Данните от рекламния мониторинг на Нилсен Адмосфер показват, че най-големият рекламен обем в категория „Финансови услуги“ е концентриран в телевизията. Това ни мотивира да фокусираме по-отблизо анализа си върху телевизионната реклама, за да разберем кои са най-активно рекламираните продукти и услуги в тази категория. Данните сочат, че като цяло брутните инвестиции в телевизия за 2020 г. в категорията достигат почти 82 милиона лв., което е с 9% по-малко в сравнение с 2019 г. Според реализираните TRP’30 сред зрителите от 15-годишна възраст нагоре е имало 21% спад през 2020 г. в сравнение с предходната година (94 200 за 2020 г.). До голяма степен, без съмнение, спадът е причинен от съкращения в маркетинговите бюджети на много компании и институции в резултат на пандемията от COVID-19.

В допълнение данните показват, че през 2020 г. подкатегорията „Небанкови кредитни услуги“ е достигнала най-голям брой TRP’30 (40 600), въпреки спада от 16% спрямо 2019 г. На второ място се нареждат „Потребителските кредити“ с 13 200 TRP’30, което е с 41% по-малко в сравнение с 2019 г. Трето място заема по-общата категория „Финансови услуги“, която включва напр. имиджова реклама на банкови институции и др. (с 12 600 TRP’30). Тази категория се е увеличила с 48% през 2020 г. спрямо предходната година.

Ново проучване – Почти всички българи са клиенти на банкови институции, като цяло сме доволни от тях