Съобщения за пресата

Краят на годината е най-силният период за реклама на вино

Краят на годината е най-натовареният период за винарните и винопроизводителите – не само защото през есента се събира реколтата, а и защото се засилва рекламното присъствие, което цели да предостави свежа продукция на винолюбителите за празниците. И тази година не е изключение, въпреки че рекламните инвестиции са значително по-ниски от тези през 2019 г. – вероятно последствия от пандемията от Ковид-19 и ограниченията в инвестициите, породени от тях.

Рекламният мониторинг на Нилсен Адмосфер България сочи, че по-голяма част от годишните рекламни инвестиции в категория „Вино“ се влага точно преди края на годината, особено през ноември, както и до известна степен през декември. Рекламната стойност през ноември 2019 г. (над 1 420 000 лв.) почти достига тази за всички предходни месеци, взети заедно. Тази година, дори и с по-ниските брутни инвестиции, стойността на рекламата през ноември е била 57% по-висока от тази за всички останали месеци на 2020 г., взети заедно (близо 599 000 лв.). Прави впечатление, че рекламните инвестиции през есенния сезон миналата година са започнали да нарастват още през октомври, докато тази година не се забеляза подобна тенденция.

Увеличението през декември месец се дължи също на това, че виното е естествена част от коледните и новогодишните празници. През декември 2019 инвестициите са достигнали близо 647 000 лв., което е повече от пролетните и летните месеци. Тази година не се забеляза значително по-висока рекламна активност в периода февруари-май, както бе отчетена миналата година.

NIELSEN – Краят на годината е най-силният период за реклама на вино