Съобщения за пресата

Значително се е увеличил броят на домакинствата, притежаващи поне един телевизор с плосък екран

7 от 10 български домакинства притежават поне по един телевизор с плосък екран, като броят им продължава да расте. Нараства и броят на домакинствата, приемащи IPTV сигнал, докато потреблението на кабелен и сателитен телевизионен сигнал остава без съществена промяна. Данните са от проучване (Continual Survey), което Нилсен Адмосфер България извърши в рамките на своя пийпълметричен проект.

Почти 70% от домакинствата притежават поне по един телевизор с плосък екран и броят им продължава да расте.

Разпределението на телевизорите с плосък екран в домакинствата съответства точно на социоикономическите групи, към които домакинствата принадлежат. Близо 90% от домакинствата от най-високо поставената социоикономическа група А притежават поне един телевизор с плосък екран, докато само едно от четири домакинства от най-ниско поставените социоикономически групи притежава плазмен, LCD, LED или друг тип телевизонен приемник без кинескоп.

Потреблението на кабелен и сателитен телевизионен сигнал остава стабилно, но за сметка на това, при потреблението на ефирен и IPTV сигнал наблюдаваме доста големи промени – потреблението на ефирен сигнал намалява, докато потреблението на IPTV сигнал се е удвоило през последните 3 години.

Типът на приемания телевизионен сигнал се влияе от размера на домакинството и мястото му в социоикономическата класификация „ABCDE“. По-голямо потребление на IPTV сигнал наблюдаваме в по-големите домакинства и съвсем очаквано, в домакинствата от най-високо поставената социоикономическа група.

Приемането на неефирен телевизионен сигнал кореспондира с разпространението и на други начини за телевизионно потребление, като отложената във времето телевизионна гледаемост, например (time-shifted audience).

Респондентите от домакинства с IPTV сигнал, използват възможността да гледат телевизионно съдържание отложено във времето много по-често от тези с друг тип телевизионен сигнал. Съвсем естествено, респондентите от домакинства с ефирен телевизионен сигнал гледат най-често „живите“ излъчвания на  телевизионните програми.

Пенетрацията на интернет сред домакинствата расте, но с по-бавни темпове от нарастването на броя на телевизорите с плосък екран.

Подобно на IPTV или по-големия брой телевизионни приемници, достъп до интернет имат главно домакинствата от по-големите градове и домакинствата, попадащи в най-високата социоикономическа група. Едва под 30% от домакинствата в големите градове нямат достъп до интернет (без да отчитаме възможността им да имат такъв достъп чрез мобилните си телефони например). Още по-голяма е пенетрацията на интернет сред домакинствата от най-високо поставените социоикономически групи – достъп до интернет имат над 90% от тези домакинства.

Значително се е увеличил броят на домакинствата, притежаващи поне един телевизор с плосък екран