Съобщения за пресата

Въпреки извънредното положение, повечето спортуващи българи са намерили начин да поддържат активния си начин на живот

Колко често спортуваме в нормални обстоятелства и до каква степен извънредното положение е оказало влияние върху навиците ни? Как успяваме да поддържаме активен начин на живот по време на пандемичната обстановка? С какви видове дейност се занимаваме и какво най-вече ни мотивира да бъдем активни? Отговори на тези въпроси дават две проучвания на Nielsen Admosphere Bulgaria, проведени преди и по време на извънредното положение в страната в резултат от разпространението на Covid-19. Малко над 500 представители на онлайн населението в страната на възраст 15+ години се включиха в двете изследвания. Всички респонденти са членове на Български национален панел.

Най-големият рекламодател през 2019 г. в категория „Верига магазини
за спортни стоки“ е бил СПОРТ-ДЕПО

При обичайни обстоятелства почти 80% от българите се занимават с някакъв вид двигателна дейност. 53% даже се ангажират с това поне веднъж седмично. В тази връзка, въпреки строгите ограничителни мерки, наложени от страна на правителството във връзка с коронавируса, много от хората, които обикновено се занимават със спортни дейности са продължили да бъдат активни под една или друга форма по време на кризисната ситуация. 22% от българите отбелязват, че не се занимават със  спортни занимания при нормални обстоятелства, а по време на пандемичната обстановка се забеляза минимален ръст от 4,5% процентни пункта за тази група, което би могло да означава, че за някои хора е било трудно или невъзможно да поддържат обичайните си спортни навици по време на кризата.

Какво можем да кажем за честотата, с която хората са провеждали физически дейности по време на извънредното положение спрямо тази при нормални обстоятелства? Добра новина е, че над половината запитани по време на кризисната ситуация споделят, че наложените мерки от страна на правителството не са предизвикали промяна в нормалните им навици. 11% дори отбелязват, че са се ангажирали с провеждане на двигателни дейности по-често отколкото обикновено. Въпреки това 37% изразяват, че извънредното положение им е повлияло да спортуват по-рядко от обикновено.

Въпреки строгите ограничения за посещение на градски и природни паркове, над половината от респондентите, които са спортували по време на извънредното положение са намерили начин да извършват дейности на открито, било то в двора или на друго място. Делът на спортуващите на открито е скочил по време на извънредното положение с 10% процентни пункта спрямо този при нормални обстоятелства, достигайки 56%. Тук трябва да се вземе предвид и затоплянето на времето между двата периода на изследване. 38% са спортували в домашни условия, което е с 21% процентни пункта повече отколкото тези, запитани преди кризисната ситyация. Преди пандемията дейности в специално предназначени за спорт места, като фитнес центрове, спортни зали, открити спортни площадки и терени са привличали 34% от ангажиралите се със спортни дейности.

По време на двата периода на изследване най-популярните видове двигателна дейност са били бягане за здраве и активното ходене. Тук е важно да се отбележи, че много от запитаните смятат бързото и продължително ходене в ежедневието си, като вид заместител на спорта. Колоезденето, гимнастиката и силовите спортове/фитнес са също сред предпочитаните спортни дейности. Трекинг, планински походи и разходки сред природата са също любимо занимание на много българи.

Какво ни мотивира да поддържаме двигателна култура? Същестува повече от една конкретна причина. Около 46% споделят, че го правят за удоволствие и също толкова за по-добро здраве или облекчаване на здравословнo състояниe. 42% се стремят към здравословен начин на живот, а 36% го правят, за да преодоляват стрес и психическо напрежение, като метод на релаксация.

Реклама в категория „Верига магазини за спортни стоки“

Допълнихме изследването с данни от рекламния мониторинг на Nielsen Admosphere Bulgaria. Те показват, че за 2019 г. в категория „Верига магазини за спортни стоки“ най-активният рекламодател е бил „СПОРТ-ДЕПО“.

Разглеждайки данните можем да заключим, че през 2019 г. основните рекламодатели в категорията са инвестирали и в трите медии – телевизия, радио и преса. И в тази категория най-активно използвана от рекламодателите е телевизията.  Данните показват, че през 2019 г.  на база реализирани TRP’30 сред зрителите на възраст 15 и повече години, категорията бележи ръст от 49% спрямо предходната 2018 г.

След анализ на инвестираните брутни рекламни бюджети в телевизия, радио и преса можем да заключим че , „СПОРТ-ДЕПО“ е рекламодателят с най-сериозни инвестиции през 2019 г., равняващи се на 71% от инвестициите за цялата категория „Верига магазини за спортни стоки“.