Съобщения за пресата

Българските интернет потребители са доволни от цените на мобилните си услуги. 51% дори ползват допълнителни услуги в плановете си

„Telenor“ е нaй-големият рекламодател в категория „Телекомуникации“ до момента

Изследователската агенция Нилсен Адмосфер България, съвместно с Български национален панел изследваха до каква степен са доволни българите от цените на мобилните си оператори и какви допълнителни услуги използват в пакет, в случай че ползват такива. Данните от проучването сочат, че над две трети от онлайн респондентите одобряват цените на разговорите, а 60% – на мобилните данни. Въпреки това, почти две трети от потребителите на мобилните мрежи са сменили оператора си в даден момент в миналото, като най-често причината за това са високите цени. Когато разгледахме какви допълнителни услуги се ползват, освен мобилни към същия доставчик, домашният достъп до интернет и телевизия са двете услуги, най-често посочвани от потребителите на мобилните мрежи сред онлайн населението в страната.

Резултатите са от проучване на Нилсен Адмосфер България и Български национален панел на база извадка от 500 души сред активни интернет потребители на възраст минимум 15 години.

Резултатите от изследването са допълнени с данни от рекламния мониторинг на Нилсен Адмосфер България – Ad Intel. Те сочат, че „Telenor“ е нaй-големият рекламодател до момента в категория „Телекомуникации“.

68% от българите, които са активни онлайн, са доволни от цените на разговорите от мобилните си оператори – една трета заявиха, че са много доволни, а 35% по-скоро доволни. Само 15% не са удовлетворени от цените на разговорите. Жените изразяват по-голямо одобрение относно цената, отколкото мъжете, а когато вземем под внимание различните възрастови групи,  удовлетворението намалява с напредване на възрастта: 77% от 15 до 34-годишните са доволни от цените на обажданията спрямо „само“ 53% от хората във възрастова категория 55+. 17% от потребителите са неутрални по темата.

Респондентите изразиха по-малко удовлетворение, когато ги попитахме за цените на мобилните данни. 60% от анкетираните са доволни от цените, но 22% – не. Тук отново най-положително настроената възрастовата група са 15-34-годишните. И отново 17% изразяват неутрално отношение по темата. Само 1% не ползват мобилни данни в пакета от своя мобилен оператор.

Въпреки че има доста голям дял потребители, които са доволни от цените на мобилните си услуги, 66% са сменяли доставчици в миналото – 41% веднъж и 25% дори няколко пъти. Основна причина за това (посочена от 39% от респондентите, които имат опит със смяна на оператора) е била високите цени на предишния доставчик. 26% посочиха качеството на сигнала и/или услугите като причина за избора си да сменят доставчика си, а 25% са го направили поради клиентското обслужване.

Допълнителни услуги от доставчици на мобилните мрежи са популярни

Нека да разгледаме и други услуги, освен традиционните мобилни услуги и данни, които в някои случаи могат да бъдат предоставени от мобилните оператори. 42% нямат включени допълнителни услуги в плановете си (по-рядко се среща жените да имат допълнителни услуги), 7% не са сигурни дали имат и останалите респонденти ползват допълнителни услуги. 32% използват домашен интернет от своя мобилен оператор, но тук 15-34-годишните имат най-малко представителство: те ползват тази услуга в по-малко от 20% от случаите. 28% от анкетираните имат включена телевизионна услуга в плана си, било то сателитна, кабелна или интернет телевизия, като тук отново се забелязва тенденция на възрастовата група 15-34 да включва по-рядко този вид услуга спрямо по-възрастните групи. 15% се възползват от други видео услуги и/или абонаментни услуги, като HBO GO.

А какво да кажем за тези, които нямат включени допълнителни услуги? Биха ли проявили интерес в даден момент? 49% отговориха „не“. Въпреки това, 22% биха разширили плана си с допълнителни услуги, но все още не са се спрели на конкретен пакет, докато 8% планират да го направят през следващите няколко месеца. 21% не са сигурни.

Рекламно присъствие на телекомуникационните услуги

Таблицата по-долу изброява трите най-силни рекламодатели в категория „Телекомуникации“ от началото на годината.

Българските интернет потребители са доволни от цените на мобилните си услуги. 51 процента дори ползват допълн