Нилсен Адмосфер България

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННАТА АУДИТОРИЯ

Ние измерваме телевизионната аудитория в България, Чехия и предоставяме лиценз за Армения. Ние сме част от глобалната група на Nielsen, която осигурява измерване на телевизионната аудитория в повече от 30 страни по света.

Пипълметри

Телевизионно измерване на аудиторията в България

Ние започнахме подготовката на проекта за Измерване на Телевизионна Аудитория в България в края на 2011г. Оттогава разширихме покритието си от София към останалите големи и малки градове и села, и от началото на 2014г. измерваме ТВ аудиторията в България на национално ниво.

ПАРАМЕТРИ НА НАСТОЯЩОТО ИЗМЕРВАНЕ НА ТВ АУДИТОРИЯТА В БЪЛГАРИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА 2014Г.

ПАНЕЛ

 • Измерването се извършва на базата на представителна извадка (панел) от домакинства с телевизионни приемници. Гарантирана е анонимността на всички участници.
 • Измерва се аудиторията за всеки активен ТВ приемник във всяко домакинство и всички членове на възраст 4+ участват в измерването.
 • Измерваме и телевизионната гледаемост на гости (хората, посетили включените в панела домове като гости). Тази функция е включена в проектите за измерване на ТВ аудиторията в голяма част от развитите страни.
 • Структурата на панела редовно се проверява и модифицира така, че извадката от домакинства реално да съответства на социодемографския профил на домакинствата и индивидите в България, според настоящите данни на НСИ (Националния статистически институт).

ТЕХНОЛОГИЯ

 • Ние измерваме ТВ аудиторията в домакинствата с помощта на ТВ-метри. Измерването не зависи от начините за приемане на ТВ сигнал (DVB-T, сателит, кабел, IPTV, интернет).
 • Разработихме наша собствена неинвазивна технология - SimEar.
 • Audiomatching (сравнение на звукови отпечатъци) е доминиращата технология в нашето измерване.
 • Отложената гледаемост на програмите е включена в проекта на измерването на ТВ аудиторията, т.е. аудоторията на дадена програма в рамките на 7 дни след първото излъчване по телевизията.

ДАННИ

 • Ежедневените данни са налични всяка сутрин до 10:00ч. (до 4 часа от края на предходния телевизионен ден, който е от 6:00ч. до 6:00ч.
 • Доставените данни съдържат информация за ТВ аудиторията с точност до секунда, информация за програмите, социодемографска информация за домакинствата и за индивидите, живеещи в тях.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Мониторинг на промените в ТВ населението се осигурява чрез съпътстващи проучвания („Continual Survey“).
 • Continual Survey проучва, напр. телевизионното поведение на българските домакинства, тяхното телевизионно оборудване, вида на приемания от тях сигнал и т.н.

Искате ли да научите повече за ТВ метрите?

Каква е ползата на ТВ метрите (наричани още пипълметри)? Какво представляват и кой ги има у дома? Защо изобщо измерваме телевизионната аудитория? Можете да научите за всичко това и много повече на следните уебсайтове.