Новини

Дял на аудиторията и най-гледаните ТВ програми – седмица 43, 25–31 окт. 2021г. (weekly figures)

Седмичен анализ на аудиторията за целева група 4+ и икономическите активни лица

Target group: 4+ (share)

Target group: 4+ (TOP 25 TV programmes)


Target group: Economically active (share)

Target group: Economically active (TOP 25 TV programmes)

Източник: Нилсен Адмосфер България, живо + отложено гледане 0-7 дни

Забележка: Тук „ден“ е под формата на 24-часов интервал – от 6:00 ч. до 5:59 ч. на следващия ден.

Публикуваните данни са защитени с авторски права в съответствие със закона и неговите промени. Неoторизираната им употреба вреди на интересите на Нилсен Адмосфер България като собственик на данните. В тази връзка потребителят на този сайт няма право да публикува, възпроизвежда, разпространява, прави преписи, архивира и обработва по-нататък резултатите, публикувани тук, по какъвто и да е начин, без съгласието на Нилсен Адмосфер България.