Новини

Nielsen Admosphere Bulgaria Newsletter 8/2019

През месец юли стартира изграждането на Български Национален Панел Nielsen Admosphere изгражда Български Национален Панел […]

През месец юли стартира изграждането на Български Национален Панел

Nielsen Admosphere изгражда Български Национален Панел (БНП) – изцяло нов панел от респонденти, предоставящ възможност за извършване на онлайн изследвания.

Българският Национален Панел е част от European National Panels (ENP) – международна мрежа от онлайн панели, създадена от Nielsen Admosphere, в партньорство с две други изследователски агенции и успешно оперираща от 2012 година на четири от централно-европейските пазари (Чехия, Словакия, Полша и Унгария).

Ако искате да научите повече, посетете страницата на БНП:
https://www.nacionalenpanel.bg/

Какво можем да научим от данните на ENP?

Например eдно от проучванията, проведени във всички държави от „Вишеградската Четворка“ (Чехия, Словакия, Полша и Унгария) показва, че процентът на децата, ангажирани с някакъв вид организирани спортни занимания на възраст между 6 и 16 години, е най-висок в Чехия и Унгария – респективно 61% и 60%. На трето място се нарежда Полша с 54%. Наред с това става ясно, че процентът на децата, които никога не са участвали в организирани спортни занимания, е най-голям в Словакия (42%).

Интересно е да се отбележи, че и в четирите държави измежду всички спортове децата подреждат на първо място футбола.


Гледаме ли телевизионно съдържание отложено във времето и колко?

С напредването на технологиите и все по-голямата пенетрация на услуги, които позволяват да гледаме телевизионно съдържание отложено във времето, процентът на отложената телевизионна гледаемост неминуемо расте. Разбира се, нейния обем е различен според това кои целеви групи, телевизионни канали или разглеждани периоди се анализират.

Нека разгледаме какъв е нейният дял сред различните възрасти, населено място и спрямо групите от социо-икономическия класификатор (таблица 1).

Ако анализираме дела на отложената гледаемост сред всички зрители (4+), ще открием, че той се равнява на едва 3% от общата измерена телевизионна гледаемост. Когато започнем да изследваме различните възрастови групи обаче, виждаме че сред аудиторията на възраст между 18 и 34 години този процент е по-голям. В София и големите градове процентът на отложената гледаемост е в пъти по-висок от този в по-малките населени места, което е съвсем естествено.

Според социоикономическия класификатор, респондентите в домакинствата от най-високо поставените социоикономически групи (А и B) най-често използват възможността да гледат телевизионно съдържание отложено във времето, сравнени със зрителите в домакинствата от останалите три групи – C, D и E.


Ad Intel рекламен мониторинг: Категория „Бира“

Инспирирани от отбелязването на международния ден на бирата, който тази година беше на 2 август, решихме да направим кратък анализ на рекламните инвестиции в категория „Бира“ (със и без съдържание на алкохол).

Най-напред ще разгледаме реализираните брутни бюджети за първо полугодие на 2019 година в трите медии – телевизия, радио и преса. Данните от таблица 1 сочат, че телевизията е медията, на която разчитат повечето рекламодатели от тази категория. В стремежа си посланията им да достигнат до колкото се може повече консуматори, някои от тях са добавили радио и/или преса в своята комуникация и въпреки това инвестициите в тези две медии са под 1%.

Тъй като компаниите от тази категория инвестират предимно в телевизия, ще разгледаме кои са първите пет марки според реализираните TRP 30 сред зрителите на възраст 18 или повече години за първите шест месеца на 2019 г. Челна позиция заема ПИРИНСКО независимо от реализирания 11% спад на ТРП 30 в сравнение със същия период на миналата година. На второ място се нарежда ШУМЕНСКО, като този бранд отбелязва 37% ръст на реализираните ТРП 30 за посочената целева група. КАМЕНИЦА и АРИАНА са съответно на трето и четвърто място, отчитайки спад от 18% при Каменица и едва 2% за Ариана. ЗАГОРКА заема последното пето място, въпреки че бележи най-голям ръст от цели 72% на ТРП 30 в сравнение с първо полугодие на 2018 година.


Когато новините са една от причините да слушаме радио…

… Какъв е нашият избор тогава?

Отговорът на този въпрос е особено интересен по време на избори, когато политическите партии избират каналите, чрез които отправят своите послания към избирателите.

Решихме да разберем предпочитанията на радиослушателите в град София, за които новините са една от причините да слушат радио. За целта анализирахме данните от първото полугодие на 2019 година за възрастовата група от 16 до 59 години.

Анализът показва, че на първо място се нарежда Програма Хоризонт на Българското Национално Радио, следвана от Дарик радио и радио Energy.


Nielsen news – Стрийминг на видео съдържание чрез смарт телевизори в САЩ

Вероятно вече сте чували, че стриймингът на видео съдържание в Съединените Американски Щати процъфтява. Към месец май 2019 година – 134.2 милиона или 56% от всички пълнолетни американци са гледали видео съдържание чрез стрийминг на своите смарт телевизори.

Данните са от едно ново изследване на Nielsen, фокусирано върху влиянието, което абонаментът за услугата Video-On-Demand (видео по поръчка) оказва върху медийната среда и по-специално върху медийния пазар. Резултатите от изследването може да изтеглите от тук.


Разбиване на митове за телевизията

Съществуват много митове за телевизията, които се разпространяват в медиите или се дискутират в разговори между бизнес партньори и приятели. Доколко тези митове отговарят на истината? Ще се опитаме да дадем отговор на този въпрос в няколко последователни броя на нашите Newsletters.

Мит # 3: „Телевизионните зрители промениха своето поведение и вече сами избират какво и кога да гледат.“

Всъщност данните показват, че все още отложената гледаемост формира твърде малка част от общата телевизионна гледаемост в България:

Източник: Nielsen Admosphere Bulgaria, TAM panel (4+), ATS/day, период: януари-юни 2019 г.;  данните са с добавена гледаемост на гости

Разбира се, при различните телевизионни канали този процент е различен. Има канали, при които средногодишният процент на отложената гледаемост спрямо общата надвишава 5%. Такива са AXN, bTV Comedy, FOX и някои други.

Длъжни сме да отбележим и това, че общата тенденция в глобален мащаб е към нарастване процента на отложената гледаемост.

Запознайте се и с нашите ежемесечни бюлетини с резултатите от измерването на ТВ аудиторията в България

Интересуват ли Ви Share на телевизионните канали, Топ 25 програми за предходния месец, ATS? Ако отговорът е положителен – може да разгледате нашите Информационни бюлетини и да се запознаете с данните за телевизионната аудитория в страната.

Месечен бюлетин