Новини

Nielsen Admosphere Bulgaria Newsletter 7/2018

Nielsen Admosphere Bulgaria Newsletter 7/2018

Сегментация на панелистите според потреблението на различните медии

От началото на 2018 година, аналитичният софтуер Adwind Kite предоставя възможност за един по-различен поглед към данните, с помощта на новата за българския пазар сегментация на членовете на домакинствата според активността, с която ползват най-популярните медии (телевизия, радио, вестници, списания и интернет).

Панелистите, участвали в изследването, са разпределени в четири групи – неактивни, слабо активни, средно активни и активни потребители, което дава възможност за извършване на нов тип анализи, с помощта на въведените за целта пет нови променливи.

Интересен е например показаният на графиката анализ на възрастовата структура на активните и средно активните потребители на най-популярните медии в страната. Какво прави впечатление:

  • В огромната си част младите хора са активни потребители на интернет, докато при по-възрастните, процентът на активните потребители е значително по-малък;
  • Точно обратното се наблюдава при потреблението на вестници и списания. Процентът на активните читатели сред по-възрастните е значително по-голям отколкото процентът на активните читатели сред по-младите.
  • Интересно е да се отбележи и това, че активните радиослушатели представляват не малък процент от всички възрастови групи.

Source: TAM BG – Lifestyle Survey, Nielsen Admosphere Bulgaria, November 2017, TG: respondents 16+, N=1382


Планиране на рекламни кампании в Adwind Kite

През тази година, усилията на екипа на Adwind Software са насочени основно към надграждане на вече съществуващия планиращ модул, но така също и към създаването на изцяло нови функционалности и модули към аналитичния софтуер Adwind Kite. Крайната цел е да бъдат удовлетворени потребностите на различните потребители, чрез един интегриран, бърз и лесен за използване инструмент.

„Reach кривите“ вече дават възможност за точно прогнозиране на планираните стандартни рекламни кампании, но все още не могат да бъдат използвани при планирането на кампании с по-сложна архитектура. Такива са например кампаниите, разположени в трудни за купуване часови слотове или телевизионни канали.

Тези кампании обаче, могат да бъдат моделирани в модула Plan, който вече разполага с нов генетичен (еволюционен) оптимизатор, позволяващ максимизиране на избраната ефективна честота (Effective Frequency) при предварително зададени стойности за TRPs, GRPs или цена, като при това се изпълнява зададеното разпределение по канали и часови слотове.

Следващата стъпка е новият модул Detailed Plan, който ще даде възможност за планиране на ниво конкретни рекламни блокове (програми).


Рекламни кампании на популярните марки бира през периода януари – юни, 2018 г.

Бирата е не само типична за лятото освежителна напитка, но и интересна от рекламна гледна точка категория. Затова решихме, че си струва да погледнем отблизо реализираните през първото полугодие на 2018 г. рекламни кампании от тази категория.

В Топ 5 (според броя реализирани TRPs за целевите групи 18+ и 18-49) влизат едни и същи марки бира. На първите две места се нарежда Carlsberg с кампаниите „Пиринско светло“ и „Пиринско младо пиво“. На трето място е Загорка с кампанията „Ариана Светло“, а на четвърто и пето – Каменица, с две рекламни кампании на „Каменица 1881“.

Характерно за рекламните кампании на всички марки бира е това, че активността им се увеличава чувствително през второто тримесечие на годината.


Как слушат радио представителите на различните социодемографски групи в страната?

В продължение на темата за радиоаудиторията, решихме да покажем доколко основните радио групи в страната са успешни сред радиослушателите, в зависимост от техните социодемографски характеристики като пол, възраст, местоживеене или месечен доход.

На долната графика ще видите данни за слушателите на най-големите радио групи според техния пол.

Данни за структурата на радиоаудиторията според останалите социодемографски категории може да намерите на нашата интернет страница.

Source: Nielsen Admosphere Bulgaria – Национално представително изследване на радио аудиторията в България, Jul-Dec 2017, 15-69


Nielsen: Живеем в свързан свят и това е добре дошло за телевизионната аудитория

Анализите на Nielsen показват, че през месец декември, 2001 г., касетъчни видео рекордери (VCR) са притежавали девет от десет домакинства в САЩ.

За разлика от това, конзолите за видео игри и DVD плейърите достигат значими нива на разпространение едва през първите няколко години след 2000 г., когато не случайно, Nielsen започва да публикува данни и за тях.

Други устройства и услуги, придобили голяма популярност сред потребителите през последното десетилетие са смартфоните (86%), персоналните компютри (79%), таблетите (63%), както и абонамента за видео съдържание или “Subscription Video On Demand” (SVOD) – 62%.

Прочетете повече на Nielsen website.


Запознайте се и с нашите ежемесечни бюлетини с резултатите от измерването на ТВ аудиторията в България

Интересуват ли Ви Share на телевизионните канали, Топ 25 програми за предходния месец, ATS? Ако отговорът е положителен – може да разгледате нашите Информационни бюлетини и да се запознаете с данните за телевизионната аудитория в страната.