Новини

Nielsen Admosphere Bulgaria Newsletter 5/2019

Гледа ли българинът телевизия, когато е на гости? Българинът е прочут със своята гостоприемност и […]

Гледа ли българинът телевизия, когато е на гости?

Българинът е прочут със своята гостоприемност и желание да сподели трапезата си с близки и приятели. Понякога това се случва пред телевизионния екран. Нека видим какво декларират българските домакинства относно това дали гледат телевизия заедно със своите гости.

На въпроса „Колко често посрещате гости, които гледат ТВ, докато са във вашия дом?“ 34% от българските домакинства, притежаващи поне един работещ телевизор, са отговорили, че гостите им не гледат телевизия. 10% от запитаните пък са казали, че не посрещат гости. Останалите 56% са отговорили както следва: 31% посрещат гости, които гледат телевизия в техния дом веднъж на два-три месеца или по-рядко; 12% – няколко пъти месечно и 13% – най-малко един път седмично.

Анализът на данните от първото тримесечие на 2019 г. позволява да разберем какъв е процентът на измерената телевизионна гледаемост на гостите в различните възрастови групи. От таблицата по-долу се вижда, че най-склонни да гледат телевизия, докато са на гости, са децата на възраст между 4 и 17 години. Заедно с това става ясно, че с увеличаване на възрастта тази наша склонност намалява.


Adwind Kite Нови функционалности в модул Plan

Не веднъж сме писали за нашия стремеж непрестанно да усъвършенстваме и оптимизираме модулите в аналитичния софтуер Adwind Kite. Една от целите, които си поставяме, е своевременно да отговаряме на всички нови и разнообразни потребности на телевизионното медия планиране. Затова разработихме и следните две нови функционалности в модул Plan:

1. В този модул потребителите имат възможност да създават свои собствени сценарии чрез предварително зададена комбинация от телевизионни канали, различни часови зони и други променливи. Като краен резултат от тях вече са налични и могат да бъдат анализирани Кривите за ефективна честота на покритие на аудиторията (Reach кривите) в табличен и графичен вид. Това е много полезно, тъй като е възможно някои от създадените сценарии да не съществуват в историческата база данни, респективно Reach кривите да не могат да бъдат изчислявани чрез стандартния модул Reach curves.

2. Друга нова функционалност, създадена по искане на наши клиенти, е възможността Reach кривите да се визуализират по различен от общовъзприетия начин, чрез обръщане на координатната система.


Ad Intel рекламен мониторинг: Категория „Телекомуникации“

Направихме анализ на рекламните инвестиции в категория „Телекомуникации“, реализирани през първото тримесечение на годината в телевизия, преса и радио. Данните сочат, че общо десет продуктови подкатегории са били активни, като само две от тях („Цифрова телевизия“ и „Мобилни услуги“) са инвестирали и в трите медии.

Три от подкатегориите показани в таблицата са заложили само на една медия – „Телекомуникационни услуги“ са вложили средства единствено в телевизия, „Телекомуникации други“ само в преса и „Предплатени мобилни планове“ – в радио.

Най-големи са брутните рекламни бюджети в подкатегориите „Абонаментни мобилни планове“, „Мобилни приложения“ и „Цифрова телевизия“.

През първото тримесечие на годината са рекламирали общо девет компании от избраната категория. На първо място с най-голям обем са А1 България, реализирали рекламни съобщения и в трите медии. На второ и трето място са съответно Теленор България и Виваком.

Вижда се, че през посочения период повечето рекламодатели от категорията залагат на телевизията като основен канал. От друга страна, две от изброените компании – Телелинк и Lenovo – са рекламирали единствено в печатни издания.


Nielsen news – Изборът е основната движеща сила, променяща навиците на телевизионните зрители

До неотдавна, думата телевизия беше лесна за дефиниране. В наши дни обаче, все по-често използваме тази дума и в случаите, когато говорим за видео съдържание във всичките му форми, независимо от каналите по които го достъпваме. По този начин, много пъти несъзнателно, но ефективно и необратимо променяме разбирането си за това какво представлява телевизията.

Лесният достъп до най-разнообразно съдържание и навлизането на нови технологии доведоха до революция в начините, по които гледаме телевизия днес. Според последния Total Audience Report на Nielsen повече от две трети от домакинствата в САЩ са абонирани за видео по заявка (subscription video on-demand – SVOD), което им дава възможност за много по-голям избор на канали и видео съдържание. Повече по темата можете да прочетете тук.


Разбиване на митове за телевизията

Съществуват много митове за телевизията, които се разпространяват в медиите или се дискутират в разговори между бизнес партньори и приятели. Доколко тези митове отговарят на истината? Ще се опитаме да дадем отговор на този въпрос в няколко последователни броя на нашите Newsletters.

Мит # 2: „Децата и младите хора в днешно време не гледат телевизия“

Средно-дневната продължителност на времето, прекарано пред телевизионния екран, за всяка от посочените възрастови групи през 2018 година:

Източник: Nielsen Admosphere Bulgaria, TAM panel (4+), ATS/day, период: 2018; данните са с включена отложена гледаемост и гледаемост на гости


Запознайте се и с нашите ежемесечни бюлетини с резултатите от измерването на ТВ аудиторията в България

Интересуват ли Ви Share на телевизионните канали, Топ 25 програми за предходния месец, ATS? Ако отговорът е положителен – може да разгледате нашите Информационни бюлетини и да се запознаете с данните за телевизионната аудитория в страната.