Новини

Nielsen Admosphere Bulgaria Newsletter 2/2019

Nielsen Admosphere Bulgaria Newsletter 2/2019

Притежанието на електронни устройства в домакинствата според мястото им в социоикономическата класификация „ABCDE“

Процентът на домакинствата в страната, които притежават смартфон, се е увеличил през 2018 година. Средно 57% от запитаните домакинства са отговорили положително, което показва 3% ръст спрямо 2017 година.

40% от анкетираните са заявили, че са собственици на ноутбук, като не се отчита промяна спрямо предходната година. Домакинствата, които притежават настолен компютър и таблет, са по-малко в сравнение с 2017 г. съответно със 7% и 4%.

Интересно е да се разгледа притежанието на различните устройства от домакинствата според мястото им в социоикономическата класификация „ABCDE“. От графиката ясно се вижда, че процентът на домакинствата, отговорили че притежават което и да е от изброените електронни устройства, е най-голям сред най-високо поставените социоикономически групи (A, B, C1 и C2). Въпреки това, съотношението между процентите на различните устройства, притежавани от домакинствата, се запазва при всички групи. При всички запитани домакинства, независимо от това в коя социоикономическа група попадат, смартфонът е с най-висок процент, спрямо останалите притежавани електронни устройства.


Ad Intel рекламен мониторинг – Категория „Магазинна мрежа и електронна търговия“

Направихме анализ на наситеността на рекламните съобщения в трите медии – телевизия, преса и радио за последните два месеца на 2018 година. Данните сочат, че за този период на първо място с най-значителни инвестиции е категорията „Магазинна мрежа и електронна търговия“.

В таблицата са показани ТОП 5 на компаниите от тази категория и техните брутни бюджети по медии. От нея се вижда, че само Технополис България, които са на пето място, не са имали комуникация в радио, докато другите четири компании – Лидл България, Кауфланд България, Билла България и Метро Кеш енд Кери България – са реализирали рекламни съобщения и в трите медии.

Ако обаче разгледаме реализираните TRP 30 в телевизия за аудитория 18+, ще установим, че на пето място вместо Технополис България застава Алегрогруп България. Прави впечатление, че и петте компании отчитат ръст спрямо същия период на 2017 година.


Nielsen news – TOPS 2018

Nielsen публикува годишни данни, които показват различни класации на ТОП 10 телевизионни програми, излъчени в САЩ през 2018 г. През изминалата година в Съединените Американски Щати тази медия е предложила още по-голямо разнообразие от качествено съдържание и нови начини за достъп до него.

Повече информация може да намерите на следния линк: Nielsen TOPS 2018.


Разбиване на митове за телевизията

Съществуват много митове за телевизията, които се разпространяват в медиите или се дискутират в разговори между бизнес партньори и приятели. Доколко тези митове отговарят на истината? Отговор на този въпрос ще се опитаме да дадем в следващите няколко издания на нашия нюзлетър.

Мит # 1: „Нараства броят на домакинствата, които не притежават телевизор“

Източник: Nielsen Admosphere Bulgaria, Continual Survey 2018


Запознайте се и с нашите ежемесечни бюлетини с резултатите от измерването на ТВ аудиторията в България

Интересуват ли Ви Share на телевизионните канали, Топ 25 програми за предходния месец, ATS? Ако отговорът е положителен – може да разгледате нашите Информационни бюлетини и да се запознаете с данните за телевизионната аудитория в страната.