14.4.2022

60% от българите в момента ползват някакъв вид заем или финансов кредит

Попитахме българите за различните финансови продукти от типа на заеми или кредити - кои от тях използват и какви са им плановете, свързани с използването им, в бъдеще. Нилсен Адмосфер България в сътрудничество с Български национален панел проведоха проучване по темата на базата на извадка от 500 респонденти, които са на минимум 18-годишна възраст и са активни интернет потребители.

В края на този анализ ще намерите и резултатите от рекламния мониторинг Ad Intel (на Нилсен Адмосфер Бълрагия), според който най-силната категория по отношение на реклама в сектора на финансовите услуги през 2021г. е била „Небанкови кредитни услуги“.

Според данните от проучването, 31% от българите в момента използват кредитна карта (карта с наличен кредит, който е готов за ползване). Този финансов продукт се използва по-често от мъжете, отколкото жените, а употребата му става по-голяма с напредването на възрастта на анкетираните. Потребителски кредит в момента ползват 29% от хората – отново това са по-често мъжете, а по отношение на възрастовите групи, този продукт е най-„популярен“ сред 35 до 54-годишните. Третият най-използван вид заем или кредит (макар и със значително по-нисък процент на използване спрямо първите два) е кредит от небанкови институции - 10%. 10% от хората също се възползват от личен овърдрафт.

Като цяло 60% от българите в момента имат някакъв вид заем или ползват кредит. Мъжете, средната възрастова група (от 35 до 54 години) и хората, които живеят в градовете, са по-често склонни да взимат пари назаем.

По отношение на най-използваните видове заеми или кредити сред хората, които ползват такива услуги, обикновено те се използват от няколко години. Например, 28% от тези, които използват кредитна карта, го правят от 2 години или по-малко, докато останалите (72%) са започнали да се възползват от нея преди 3 години и повече – 31% от тях дори отпреди повече от 10 години. Потребителският кредит се използва от 2 години или по-малко в 38% от случаите, съответно 62% от потребителите са започнали да ползват тази услуга преди повече от 2 години. Ситуацията е доста сходна и при личния овърдрафт. Тази тенденция обаче не се забелязва при кредитите от небанкови институции – там нещата изглеждат малко по-„краткосрочни“, защото голяма част от респондентите са започнали да ги използват в съвсем близките месеци или години.

Хората, които вече имат заем или някакъв вид кредит, обаче се колебаят дали да вземат още пари назаем през следващите 2 години: 53% от тях заявяват, че не са обмисляли да го направят. Въпреки това през следващите 2 години 20% от потребителите, ползващи кредитни услуги, обмислят да се възползват от потребителски кредит, 11% - от кредитна карта, 8% - от автомобил на лизинг и 7% - от ипотечен кредит.  

Що се отнася до тези, които в момента не използват никакъв заем или кредит, те са по-решителни: 75% въобще не обмислят да се възполват от такъв тип финансов продукт в рамките на следващите 2 години. Най-обмисляният вид продукт сред хората, които в момента не използват кредитни услуги, е потребителският кредит: 9% смятат да го ползват.

Кои видове финансови продукти се рекламират най-много в медиите?

Когато разгледаме таблицата с категориите финансови услуги с най-висока стойност на рекламно пространство през 2021г. забелязваме, че най-рекламираната категория е била „Небанкови кредитни услуги“. Втората (според официално публикуваните тарифи за рекламно пространство) е била „Потребителски кредити, а третата – „Карти за електронно разплащане“.

arrow_back
Обратно към Новини
arrow_back
Към Началната страница