Новини

Как различните социодемографски групи са гледали телевизия миналата година

Времето, прекарано пред телевизионните екрани през миналата година бе отличително – някои демографски групи са гледали телевизия близо 8 часа на ден. Нека разгледаме тенденциите според разработения от нас индикатор „life-cycle typology“ или типология на етапите от живота.

По-долу можете да видите средно колко време е прекарала пред телевизионните екрани за периода 2020 г. всяка отделна група в този сегмент.

 

Източник: Нилсен Адмосфер България, живо + отложено гледане 0-7 дни