Нашата социална отговорност

Как помагаме

Подкрепяме проекти, които са ни близки и имат смисъл, както за нашите служители, така и за обществото като цяло.

Ние популяризираме медийното обучение

Управляваме уеб страницата www.TVmeter.admosphere.bg за всички, които търсят отговори относно пипълметрите и самото измерване на телевизионната аудитория. Независимо от това дали се интересувате да разберете какво представляват в действителност пипълметрите, как се избират домакинствата за измерване или дали извадката от домакинства е достатъчно голяма, цялата тази информация е напълно достъпна за вас и може да я откриете на уебсайта.

Ние помагаме заедно с респондентите

Членовете на нашите онлайн панели (известни като Европейските национални панели или Български национален панел в България), на които ние сме съсобственици, активно използват възможността да даряват своите приходи от конкурентни проучвания на благотворителни организации и организации с нестопанска цел.

Глобалната отговорност и устойчивост на Nielsen

Глобалната стратегия за отговорност и устойчивост на Nielsen включва всички екологични, социални и ръководни въпроси (ESG), които засягат бизнесa ни, операциите и всички вътрешни и външни заинтересовани страни. Нашите глобални екипи работят заедно, за да въздействат по необичаен начин на пазарите и общностите, в които живеем и обслужваме. Научете повече за глобалното въздействие на Nielsen по-долу.