Съобщения за пресата

Значително се е увеличил броят на домакинствата, притежаващи поне един телевизор с плосък екран

Значително се е увеличил броят на домакинствата, притежаващи поне един телевизор с плосък екран

7 от 10 български домакинства притежават поне по един телевизор с плосък екран, като броят им продължава да расте. Нараства и броят на домакинствата, приемащи IPTV сигнал, докато потреблението на кабелен и сателитен телевизионен сигнал остава без съществена промяна. Данните са от проучване (Continual Survey), което Нилсен Адмосфер България извърши в рамките на своя пийпълметричен проект.

Прочети цялата статия

Страница: 2/12