Съобщения за пресата

9 от 10 ползващи интернет българи са чували за въвеждането на 5G мрежа, 41% го възприемат отрицателно

9 от 10 ползващи интернет българи са чували за въвеждането на 5G мрежа, 41% го възприемат отрицателно

  • Nielsen Admosphere

Oчакванията на българите във връзка с въвежданe на пета генерация в мобилните комуникации (5G) в Европейския съюз бе фокусът на скорошно изследване, проведено от Нилсен Адмосфер България и Български национален панел. Проучването е базирано на извадка от 500 респондента на възраст 15 и повече години, предтсавители на интернет населението в страната.

Прочети цялата статия

Страница: 2/20