Press releases

News and press releases in this section are mostly in Bulgarian.

Въпреки извънредното положение, повечето спортуващи българи са намерили начин да поддържат активния си начин на живот

Въпреки извънредното положение, повечето спортуващи българи са намерили начин да поддържат активния си начин на живот

  • Nielsen Admosphere

Колко често спортуваме в нормални обстоятелства и до каква степен извънредното положение е оказало влияние върху навиците ни? Как успяваме да поддържаме активен начин на живот по време на пандемичната обстановка? С какви видове дейност се занимаваме и какво най-вече ни мотивира да бъдем активни? Отговори на тези въпроси дават две проучвания на Nielsen Admosphere Bulgaria, проведени преди и по време на извънредното положение в страната в резултат от разпространението на Covid-19. Малко над 500 представители на онлайн населението в страната на възраст 15+ години се включиха в двете изследвания. Всички респонденти са членове на Български национален панел.

Read full article

Трудният период в резултат от разпространението на коронавируса предизвика солидарност и доброжеланието да се помага един на друг

Трудният период в резултат от разпространението на коронавируса предизвика солидарност и доброжеланието да се помага един на друг

  • Nielsen Admosphere

Пандемията от коронавирус продължава да се отразява върху ежедневието на хората, отделните държави и икономиките им. Този труден за всички период провокира реакция на солидарност и взаимопомощ в обществената среда. Проведено изследване на Nielsen Admosphere Bulgaria сред извадка от 528 представители на активното онлайн население в страната на възраст 15 години и повече, членове на Български национален панел, разгледа нагласите по темата и доброжеланието да се съдейства в належащ момент.

Read full article

68% от българите притежават свидетелство за управление на МПС

68% от българите притежават свидетелство за управление на МПС

  • Nielsen Admosphere

Не е изненада, че повече мъже притежават свидетелсто за управление на МПС, но какво друго можем да кажем по темата, извън традиционните ни познания и разбирания за автомобилите? Запознати ли сме с концепцията за автономни превозни средства и до каква степен сме съгласни с идеята за тяхното прилагане? Повече светлина по въпроса хвърля поредното проучване на Nielsen Admosphere Bulgaria, проведено сред членове на Български национален панел, представители на онлайн населението в страната, на възраст 15 и повече години.

Read full article

Телевизионната гледаемост през месец март е най-висока от години насам, в следствие на пандемията от новия коронавирус

Телевизионната гледаемост през месец март е най-висока от години насам, в следствие на пандемията от новия коронавирус

  • Nielsen Admosphere

Пандемията от новия коронавирус, освен всичко друго, предизвика и много дискусии, свързани с медийната консумация. Това ни мотивира да разгледаме по-задълбочено данните за телевизионната аудитория през последните няколко седмици. От пръв поглед става ясно, че месец март е счупил един дългогодишен рекорд - средно-дневната телевизионна гледаемост е достигнала най-високите си стойности за последните 6 години – периодът през който Nielsen Admosphere Bulgaria предоставя национално представителни данни за телевизионната аудитория в страната. От средата на месец март, времето прекарано пред телевизионния екран нараства във всички социо-демографски групи. Най-голям е относителният ръст при по-младите възрастови групи, при икономически активните хора и разбира се, сред представителите на категория „AB“ от социо-икономическия ABCDE класификатор.

Read full article

Page: 1/18