Press releases

News and press releases in this section are mostly in Bulgarian.

Почти 8 от 10 активни в интрнет българи са последователи на влиятелни личности в социалните медии предимно поради темите, които обсъждат

Почти 8 от 10 активни в интрнет българи са последователи на влиятелни личности в социалните медии предимно поради темите, които обсъждат

  • Nielsen Admosphere

Съдържанието, което се споделя от известни и влиятелни личности, или с други думи „инфлуенсъри“, представлява интересно кътче от интернет пространството за активните в интернет българи от всички възрасти. А защо? Най-често това е поради две причини – темите, които популярните личности споделят и самата личност като персона. Сред най-любимите споделяни от инфлуенсъри теми в социалните медии са готвене/пекарство и пътуване.

Read full article

Page: 1/27