Press releases

News and press releases in this section are mostly in Bulgarian.

NIELSEN mini / Интересът към новините в България

NIELSEN mini / Интересът към новините в България

  • Nielsen Admosphere

Онлайн прочуване на Нилсен Адмосфер България и Български Национален Панел, проведено сред интернет потребители от панела, разкрива, че телевизията и в днешно време продължава да бъде водещият източник на новини.

Read full article

Повече от половината пълнолетни, активни в интернет и пиещи бира българи се наслаждават на любимата си напитка в домашна обстановка

Повече от половината пълнолетни, активни в интернет и пиещи бира българи се наслаждават на любимата си напитка в домашна обстановка

  • Nielsen Admosphere

Анкетираните респонденти имат различни навици по отношение консумацията на бира – някои от тях са отговорили, че не консумират тази напитка, други пък ѝ се наслаждават няколко пъти седмично. Какъв вид бира предпочитат, къде най-често я консумират и коя е тяхната любима марка? Отговор на тези въпроси дава онлайн проучването на Nielsen Admosphere Bulgaria. То е проведено сред 510 респонденти от пълнолетното онлайн население на страната (18+), в рамките на „Български Национален Панел“.

Read full article

Page: 1/14