News

News and press releases in this section are mostly in Bulgarian.

Nilsen се разделя на две водещи глобални компании: Global Connect и Global Media

Nilsen се разделя на две водещи глобални компании: Global Connect и Global Media

На 7 ноември 2019 г. представители на Nielsen официално обявиха, че двата основни бизнеса на компанията ще бъдат трансформирани в две отделни компании - Global Connect (предоставяща потребителски и пазарни данни и анализи) и Global Media (предлагаща изследвания и измервания в областта на медиите и рекламата).

Read full article

Page: 2/9