News

News and press releases in this section are mostly in Bulgarian.

Как различните социодемографски групи са гледали телевизия миналата година

Как различните социодемографски групи са гледали телевизия миналата година

Времето, прекарано пред телевизионните екрани през миналата година бе отличително – някои демографски групи са гледали телевизия близо 8 часа на ден. Нека разгледаме тенденциите според разработения от нас индикатор „life-cycle typology“ или типология на етапите от живота.

Read full article

Page: 1/12