We carry out technologically
and methodologically extensive
and complex research projects.

We create innovative technology for electronic
media audience measurement and provide
the analytical tools and support for it.

More

We give a detailed overview
of advertising placements.

We bring an integrated and structured
overview of advertising.

More

We conduct
the Radio-audience Survey.

It is a continuous project
based on a national
representative sample.

More

We create analytical software
to make it easy, even for us.

We are dedicated to the creation and support
of the Adwind Kite software for processing data
from media research and monitoring of advertising.

Go to Adwind Software website

About us

We are a research agency with a wide portfolio of products and services in the area of marketing and media research, analysis and data processing. We focus especially on methodologically and technologically demanding projects, such as electronic television audience measurement – applying the TV meter method. We have developed our own technology for electronic media measurement – SimMetry™. We are dedicated to advertising monitoring, market research and data analysis and we offer  comprehensive services of a reliable research agency with the background of the international company Nielsen.

Banner Peoplemetry

News and press releases

68% от българите притежават свидетелство за управление на МПС

68% от българите притежават свидетелство за управление на МПС

  • Press releases
  • Nielsen Admosphere

Не е изненада, че повече мъже притежават свидетелсто за управление на МПС, но какво друго можем да кажем по темата, извън традиционните ни познания и разбирания за автомобилите? Запознати ли сме с концепцията за автономни превозни средства и до каква степен сме съгласни с идеята за тяхното прилагане? Повече светлина по въпроса хвърля поредното проучване на Nielsen Admosphere Bulgaria, проведено сред членове на Български национален панел, представители на онлайн населението в страната, на възраст 15 и повече години.

Read full article

Телевизионната гледаемост през месец март е най-висока от години насам, в следствие на пандемията от новия коронавирус

Телевизионната гледаемост през месец март е най-висока от години насам, в следствие на пандемията от новия коронавирус

  • Press releases
  • Nielsen Admosphere

Пандемията от новия коронавирус, освен всичко друго, предизвика и много дискусии, свързани с медийната консумация. Това ни мотивира да разгледаме по-задълбочено данните за телевизионната аудитория през последните няколко седмици. От пръв поглед става ясно, че месец март е счупил един дългогодишен рекорд - средно-дневната телевизионна гледаемост е достигнала най-високите си стойности за последните 6 години – периодът през който Nielsen Admosphere Bulgaria предоставя национално представителни данни за телевизионната аудитория в страната. От средата на месец март, времето прекарано пред телевизионния екран нараства във всички социо-демографски групи. Най-голям е относителният ръст при по-младите възрастови групи, при икономически активните хора и разбира се, сред представителите на категория „AB“ от социо-икономическия ABCDE класификатор.

Read full article