Разрешително в Армения

Адмосфер Армения

От 2015г. нашататехнология е част от измерването на телевизионната аудитория в Армения. Ниелицензираме компанията Адмосфер Армения.За повечеинформация посетете уебсайта на Адмосфер Армения.