Членство в професионални организации

bamor

Nielsen Admosphere Bulgaria е член на BAMOR – Българската асоциация на професионалистите в маркетинговите изследвания и проучванията на общественото мнение.

emro

България вече има свой представител в престижната Европейска организация за медийни изследвания (EMRO), която прие за свой член Nielsen Admosphere Bulgaria.

esomar

Членовете управителния орган на дружеството са членове и на ESOMAR – световната професионална асоциация за изследване на пазарите и общественото мнение.