За нас

Ние сме изследователска агенция с широко портфолио от продукти и услуги в сферата на пазарните и медийни изследвания, анализ и обработка на данни. Фокусирани сме най-вече върху методологично и технологично предизвикателни проекти, като например електронно измерване на телевизионна аудитория с използването на ТВ метри и измерване, посредством NetMonitor, на интернет аудиторията или социално-демографския профил на потребителите на интернет. Разработили сме наша собствена технология за електронно измерване на медии – SimMetry™. Посветени сме също на рекламния мониторинг Аd Intel, на пазарни проучвания, особено проучванията  лице в лице, CAWI и CATI проучвания и на анализа на данни. Предлагаме всеобхватните услуги на надеждна изследователска агенция, базирана на Международна компания Nielsen.

Част от групата на Nielsen Admosphere e Adwind Software, софтуерна компания, която разработва аналитичен софтуер за работа с данни от изследвания на аудитория и рекламен мониторинг.

Ръководство на компанията

Tereza Simeckova_new

Tereza Šimečková
Председател на Борда на Nielsen Admosphere, Председател на Съвета на директорите на Нилсен Адмосфер България

Ivan Genchev_new

Иван Генчев
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Нилсен Адмосфер България

Magida Sukkari_new

Магида Суккари
Business Development Director

Tanya_web

Таня Георгиева
Client Service & Business Development Manager

viktor_dimchev

Виктор Димчев
Client Service

Какво е важно за нас?

  1. Развиваме нови технологии като търсим нови идеи и възможности.
  2. Знаем, че най-големият актив на нашата компания са нашите хора.
  3. Развиваме нашата компания и нашите продукти.
  4. Слушаме нашите клиенти.
  5. Предоставяме добавена стойност.