За нас

Ние сме изследователска агенция с широко портфолио от продукти и услуги в сферата на пазарните и медийни изследвания, анализ и обработка на данни. Фокусирани сме най-вече върху методологично и технологично предизвикателни проекти, като например електронно измерване на телевизионна аудитория с използването на ТВ метри и измерване, посредством NetMonitor, на интернет аудиторията или социално-демографския профил на потребителите на интернет. Разработили сме наша собствена технология за електронно измерване на медии – SimMetry™. Посветени сме също на рекламния мониторинг Аd Intel, на пазарни проучвания, особено проучванията  лице в лице, CAWI и CATI проучвания и на анализа на данни. Предлагаме всеобхватните услуги на надеждна изследователска агенция, базирана на Международна компания Nielsen.

Част от групата на Nielsen Admosphere e Adwind Software, софтуерна компания, която разработва аналитичен софтуер за работа с данни от изследвания на аудитория и рекламен мониторинг.

Ръководство на компанията

Tereza Šimečková

Tereza Šimečková
Председател на Борда на Nielsen Admosphere, Председател на Съвета на директорите на Нилсен Адмосфер България

Tomáš Bičík

Tomáš Bičík
Директор Бизнес развитие, Маркетинг и Връзки с Обществеността, Заместник-председател на Съвета на директорите на Нилсен Адмосфер България

Ivan Genchev

Иван Генчев
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Нилсен Адмосфер България

magida_sukkari

Магида Суккари
International Business Development Director

viktor_dimchev

Виктор Димчев
Client Service

Какво е важно за нас?

  1. Развиваме нови технологии като търсим нови идеи и възможности.
  2. Знаем, че най-големият актив на нашата компания са нашите хора.
  3. Развиваме нашата компания и нашите продукти.
  4. Слушаме нашите клиенти.
  5. Предоставяме добавена стойност.