Нилсен Адмосфер

ABCDE социоикономически класификатор

Социоикономическият класификатор ABCDE бе разработен за българския телевизионен пазар от MEDIARESEARCH (сегашната Нилсен Адмосфер) през 2016 г.

Какво представлява социоикономическият класификатор ABCDE?

  • Той разпределя българските домакинства (и техните членове) по отношение на техните социални, икономически и образователни индикатори.
  • Той е под формата на непрекъснат индекс или оценка и класификация от 8 категории:
  • А (най-висока степен), B, C1, C2, C3, D1, D2 и E (най-ниска степен).
  • Предназначен е да дефинира целеви групи за анализи на телевизионната аудитория, както и за планиране и оценка на рекламни кампании.
  • Домакинствата са класифицирани въз основа на голямо количество информация - образование и професионален статус на главата на домакинството; брой, възраст и икономическа активност на членовете на домакинството; собственост (кола, интернет, съдомиялна машина, климатик); регион и големина на населеното място.

За изтегляне

Пробвайте чешката версия на социоикономическия класификатор ABCDE сами!

Натиснете бутона по-долу, свалете ABCDE калкулатора, активирайте макрос в Ексел и вижте как Вашето домакинство се позиционира спрямо средното чешко домакинство.

Експертна гаранция

Nielsen Admosphere е експертен гарант на променливите.

Имате ли въпроси, свързани с ABCDE класификатора? Свържете се с нас на: